EVALUAREA PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN MEDIUL ONLINE LA ELEVII CU DEFICIENȚĂ INTELECTUALĂ

PROF. PSIHOPED. CRISTEA ADRIANA

Împrejurările zilelor noastre fac ca procesul educațional să aibă loc online. Astfel, în acest context, profesorul are un rol nu doar de a transmite cunoștințe, ci de a urmări, atât cât se poate în mediul online, susținerea dezvoltării personalității elevilor prin toate resursele didactice de care dispune.
Acest articol face referire la evaluarea psihopedagogică a elevilor cu deficiență intelectuală care au acces la resurse digitale. Cu toate că procesul de predare-învățare desfășurat online prezintă mai multe limite, profesorul psihopedagog adaptează metodele educative și de formare, la noile condiții luând în vedere mai mulți factori: modalitatea de conectare online cu elevul, modalitatea de comunicare cu acesta, nivelul de dezvoltare psiho-emoțională a elevului. În procesul de evaluare al elevilor care prezintă deficiențe intelectuale, la fel ca și în actul instructiv educativ, de cele mai multe ori, este necesară intervenția părintelui sau a unui tutore pentru oferirea de suport în citirea instrucțiunilor, în accesarea linkurilor oferite de către profesor, etc.
Există mai multe tipuri de evaluare online în funcție de obiectivul urmărit în actul de predare-învățare. În evaluarea psihopedagogică se pot obține date despre cunoștințele, atitudinile, abilitățile și părerile elevilor. În cele ce urmează, mă voi referi la evaluarea inițială și evaluarea formativă folosite în timpul activităților corectiv-compensatorii de către profesorul psihopedagog.
În timpul evaluării inițiale, profesorul urmărește să obțină informații legate de nivelul de dezvoltare (abilități și atitudini) al elevilor sau nivelul cunoștințelor. Pe baza datelor obținute în urma evaluării inițiale, profesorul își modelează activitățile instructiv-educative sau cele corectiv-compensatorii.
În timpul evaluării formative, profesorul urmărește monitorizarea activității de învățare a elevilor în urma activităților desfășurate. Se pot identifica acele aspecte în care elevul prezintă lacune și procesul instructiv sau cel corectiv-compensator se va orienta spre îmbunătățirea procesului de învățare al elevilor.
În alegerea instrumentelor de evaluare folosite în activitățile online se va ține cont de resursele tehnologice ale elevilor, de posibilitatea lor de a accesa platformele sau aplicațiile, de posibilitatea de a fi susținuți de un adult, de nivelul de dezvoltare psiho-emoțională a elevilor. Instrumentele online pentru care am primit un feedback pozitiv din partea elevilor cu care lucrez sunt:
*Formularul Google
*Activitățile oferite de Wordwall
*Kahoot
*Formularele Google – această opțiune din Gsuite presupune conceperea unui chestionar care poate fi folosit pentru a obține date legate de nivelul dezvoltării unor abilități/atitudini sau pentru a obține feedback din partea elevului legat de procesul instructiv-educativ sau corectiv-compensator desfășurat în activitățile online. Aici se pot introduce imagini care să însoțească întrebările din chestionar, care pot fi deschise sau închise. Pentru elevii cu deficiență intelectuală sunt recomandate întrebările închise, cu mai multe opțiuni, ei având o inerție în gândire, ce nu le permite dezvolatrea unor răspunsuri ample. Apoi există o varietate de răspunsuri care pot fi folosite (răspuns scurt, răspunsuri multiple, casete de selactare, scară liniară, etc.), se pot folosi linkuri sau materiale video pentru reflexie. Acest tip de instrument digital de evaluare este preferat de către elevi în măsura în care completarea acestuia nu necesită mult timp.
*Wordwall oferă posibilitatea folosirii mai multor tipuri de instrumente interactive pentru evaluare. Acestea pot fi redate pe orice tip de dispozitiv care folosește web-ul. Activitățile create pentru evaluare pot fi redate atât individual de către elevi dar și coordonate de către profesor.
În crearea instrumentelor de evaluare se pot folosi atât imagini cât și cuvinte. Pentru cei care nu și-au însușit citit-scrisul, este util în folosirea suportului concret de care ei au nevoie. Este un instrument de evaluare preferat de către elevii cu deficiență intelectuală deoarece este și interactiv.
*Kahoot este o aplicație atractivă pentru elevii cu deficiență intelectuală deoarece este ușor de folosit după instalare și elevii își pot urmări într-un mod facil răspunsurile. Și în această aplicație se poate folosi suportul concret oferit de imagini sau linkuri din youtube.
Se pot crea mai multe tipuri de activități de evaluare: Chestionar, Adevărat sau fals, Puzzle, Notează răspunsul sau există posibilitatea de a colecta opiniile elevilor cu privire la un anumit subiect.
Aceste instrumente au fost folosite atât în timpul evaluărilor inițiale cât și în timpul evaluărilor formative. Prin folosirea acestor instrumente digitale am încercat să stabilesc cu elevii mei o interacțiune cât mai semnificativă, să-i determin să se implice activ în procesul educativ online, iar răspunsurile elevilor constituie o dovadă a reușitei în acest demers educativ și formativ.
Cu toate reușitele obținute în predarea online, se poate afirma că învățarea virtuală nu va putea înlocui învățarea din clasa reală, ci doar cel mult să o completeze. Clasa virtuală nu poate fi o alternativă la clasa reală, însă cele două pot fi complementare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *