IMPORTANŢA EVALUĂRII ON-LINE

PROF. PT. ÎNV. PRIMAR BOZGA DANIELA

Învăţământul modern preconizează o metodologie axată pe acţiune, operatorie, deci, pe promovarea metodelor interactive care să solicite mecanismele gândirii, ale imaginaţiei, ale inteligenţei şi creativităţii. Utilizarea metodelor interactive promovează învăţarea prin cooperare ca formă superioară de interacţiune psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe efort susţinut din partea tuturor elevilor. Interactivitatea presupune atât competiţia definită drept forma motivaţională a afirmării de sine cât şi cooperarea care este o activitate orientată social, în cadrul căreia individul colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel comun.
 Evaluarea este parte integrantă a procesului de predare-învăţare, furnizând cadrelor didactice şi elevilor informaţiile necesare desfăşurării optime a acestui proces. Pentru a fi obiectivă şi relevantă, evaluarea se desfăşoară pe parcursul unui semestru sau al unui an şcolar, şi se realizează prin metode şi probe de evaluare cât mai variate, aplicate tuturor elevilor.
 Proiectarea activităţii de evaluare se realizează concomitent cu proiectarea demersului de predare-învăţare şi în deplină concordanţă cu aceasta. În contextul învăţământului on-line, în procesul de învăţare cea mai generoasă parte o ocupă predarea. Predarea este componenta prin care transmitem conținut către elevi.
De cele mai multe ori, predarea se rezumă la un proces unidirecțional, lipsind interacțiunea Interactivitatea este o formă de autoevaluare a procesului educațional în sine şi de a testa capacitatea elevului de a reține, înțelege și aplica ideile sau conceptele prezentate în procesul de predare.
 Învățarea este componenta individuală, unilaterală care are nevoie de o puternică motivare. Feed-backul dat de profesor este una dintre motivațiile de care are nevoie elevul.
 În acest sens, evaluarea on-line este foarte importantă deoarece elevul este tentat să se sustragă de la ore sau asistă pasiv la ele. În acest scop, se pot utiliza: eseuri, proiecte, teme lucrate acasă, probe practice, probe orale, probe scrise.
 Pentru probele orale se pot folosi comunicarea audio- video unu la unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, Google Classroom: Meet, în care evaluatul să poată expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată sau i se aplică teste.
 Indiferent de metoda aleasă, este bine ca evaluarea să fie corectă și oportună.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *