EVALUAREA ON LINE- REFLECȚII ȘI RECOMANDĂRI

PROF. PT. ÎNV. PRIMAR CERNAT NICOLETA ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 11, BUZAU

Una dintre temele abordate frecvent de către teoreticienii și practicienii educației, cel puțin în ultima jumătate de an o reprezintă evaluarea realizată on line. Propun această temă de meditație ca punct de plecare pentru schimbarea practicilor educaționale deoarece, în condițiile oferite de societatea actuală, trebuie stimulată în continuare participarea activă a elevilor și ameliorarea rezultatelor școlare.
Principalele aspecte pe care le urmărim în propunerea sarcinilor de lucru în momentele de evaluare on line sunt următoarele:
-aspecte instrucționale (relația dintre organizarea instruirii și cunoștințele aplicate). Cum au reacționat copiii? Care au fost principalele dificultăți cu care m-am confruntat? A crescut motivația pentru învățare și participarea activă la activitatea școlară on line?
-aspecte interacționale (elev- elev, elev- cadru didactic). Sunt mai relaxați copiii? Ce idei noi au? Relația dintre elevi și cadru didactic s-a schimbat?
-conținuturile învățării. Ce conținuturi noi au fost introduce și care au fost sursele? Am făcut apel la părinții elevilor sau la membri ai comunității ca surse pentru învățare? Cum am realizat abordarea interdisciplinară a unor teme, studii tematice, exploatarea inteligențelor multiple și a stilurilor diferite de învățare ale elevilor?
-climatul clasei. Copiii se simt bine participând la lecțiile interactive? Sunt mândri de ceea ce realizează în timpul activităților on line?
-reflecțiile altor cadre didactice față de evaluarea on line. Ce spun colegii care au aplicat diverse forme ale evaluării în timpul activităților interactive, ce metode ameliorative ale rezultatelor școlare și a participării elevilor au utilizat?
-gradul de participare a elevilor și performanțele lor școlare. Am remarcat ameliorări, prin evaluări parțiale periodice, ale rezultatelor școlare înregistrate de elevi odată cu introducerea lecțiilor on line?
Activitatea de evaluare desfășurată în timpul lecțiilor interactive este complexă. Dar consider că am reușit să depășesc obstacolele ivite prin flexibilitate și dorință de adaptare la nou. Ceea am învățat din evaluarea on line până în prezent ar putea fi condensat în câteva recomandări:
-examinați-vă convingerile și scopurile pedagogice! Gânditi-vă la întrebarea: de ce evaluarea în sistemul on line este incitantă, provocatoare pentru mine, ca și cadru didactic?
Este important, să reflectați asupra faptului că evaluarea on line este indispensabilă, extrem de valoroasă în practica dv. pedagogică.
-stabiliți și împărtăsiți cu colegii o viziune!
Cum se articulează evaluarea on line a activității de predare-învățare cu misiunea școlii și cu direcțiile de dezvoltare instituțională?
-evitați supraîncărcarea!
Introduceti treptat schimbările în cadrul activității de predare-învățare on line. Elevii au nevoie de timp pentru a se adapta la această situație nouă pentru ei, în care trebuie să participle la activitățile școlare chiar de acasă.
-pregătiți-vă ca aceste schimbări să se petreacă în timp!
Efectele pozitive asupra copiilor ale activității de evaluare on line nu vor fi vizibile imediat. E nevoie de timp și efort atât din partea cadrului didactic, cât și a elevilor pentru realizarea sarcinilor specifice evaluării on line.
-procedați cu inteligență!
Porniți cu pași mici, propuneți treptat noi metode și instrumente de evaluare. Începeți cu cele tradiționale, probe orale, probe scrise, practice, dar nu uitați și de cele complementare, observația sistematică, investigația, portofoliul, autoevaluarea. Manifestați aceeași grijă și atenție față de toți elevii clasei, dați dovadă de flexibilitate în aplicarea metodologiilor de evaluare on line, dorința de autoperfecționare.
-cultivați colegialitatea!
Evitați izolarea și găsiți-vă parteneri, colegi cu care puteți lucra împreună, puteți împărtăși idei și materiale, care să facă observații și să vă ofere feed-back.
-aplicați noile idei!
Practica on line îi obligă pe profesori să devină pragmatici. Gândiți evaluarea continuă on line strâns legată de nevoile specifice ale elevilor, de procesele de învățare, de metodologiile de predare și evaluare on line.
-examinați politicile educaționale și procedurile utilizate în școală!
Introducerea evaluării on line este menționată în documentele și prevederile naționale. Cu toate acestea, la nivel de micropolitică a școlii sunt necesare ajustări astfel încât evaluarea să se concentreze pe proces, dar și pe produsul final, pe capacități de nivel superior, precum aplicarea, analiza, sinteza și evaluarea.
-echilibrați presiunea cu sprijinul!
Nu este suficient să aveți idei! Este important să le aplicați fără să amânați introducerea lor. Informați atât elevii cât și părinții despre schimbările pe care doriți să le faceți în ceea ce privește evaluarea on line.
-primiți și oferiți feed-back!
Realizați o atmosferă de încredere, căldură și deschidere. Depășiți barierele de comunicare care țin de școală, familie, comunitate. Încurajați exprimarea sentimentelor legate de succele sau eșecurile trăite. Identificați punctele tari și punctele slabe ale activității de evaluare on line. Astfel, veți optimiza viitoarele aspecte ale evaluării continue on line.
-asumați-vă responsabilitatea pentru schimbările introduse în activitatea de predare-învățare-evaluare on line și faceți rezultatele cât mai vizibile la nivelul școlii!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE
***(2000), Noi didactici în viziune trandisciplinară. Suport de curs. Proiectul Profesorul 2000+. Un profesionist al educației centrate pe elev, Centrul Educația 2000+, București.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *