UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR DE COMUNICAŢIE ÎN PROCESUL DE EVALUARE

PROF. PUPĂZĂ VASILICA LICEUL TEHNOLOGIC HALÂNGA, MEHEDINŢI

Utilizarea platformelor e-learning în procesul de evaluare
Evaluarea didactică este procesul continuu proiectat să monitorizeze, să îmbunătăţească și să asigure învăţarea și să determine nivelul de cunoaștere a cursanţilor în timpul sau la finele unei discipline din program.
Autoevaluarea reprezintă procesul prin care cursantul își măsoară nivelul de acumulare a cunoștinţelor, abilităţilor și valorilor ateptate.
Evaluarea unui site educativ sau suport virtual de învăţare pune mari probleme privind stabilirea criteriilor şi a elementelor de referinţă. În cazul evaluării unui produs clasic (un manual), baremele şi criteriile de validare sunt deja ştiute. Evaluarea durează câteva luni, după care se stabileşte fiabilitatea şi valabilitatea, iar produsul poate circula. În cazul paginilor Web, obiectul de evaluat este instabil, nedefinit. Documentul disponibilizat se poate modifica de la o clipă la alta, din direcţii necunoscute. Chiar dacă numai autorul ar avea acces, şi acesta poate interveni cu o anumită frecvenţă, uneori neprogramat, neanunţându-i operativ pe eventualii beneficiari. În plus, autorul poate instaura noi legături, sugerând deschideri către alte zone de informaţii. Totodată, pe o pagină web editată în scop educaţional se pot regăsi şi informaţii nespecifice, reclamă, date de identificare a sponsorilor, referinţe inter-instituţionale, informaţii estetice implicite etc.
Calitatea unui produs curricular digital se cere a fi validată pornind de la un set de caracteristici determinate în consens cu o serie de criterii.
Softurile pentru evaluarea cunoștinţelor cursanţilor asigură o modalitate obiectivă de
evaluare, la un anumit moment, a nivelului de însușire a cunoștinţelor dintr-un anumit domeniu, în raport cu obiectivele prestabilite și competenţele așteptate. Aceste softuri de evaluare a cunoștinţelor pot fi aplicaţii informatice independente sau pot fi integrate în sistemele informatice de tipul platformelor de e-Learning. Specificitatea acestor softuri depinde de mai mulţi factori, cum sunt momentul și scopul evaluării, tipologia interacţiunii evaluator-cursant (cu feedback imediat sau fără acest feedback).
Temele de evaluare pe parcurs se prezintă sub forma unui set de întrebări, probleme de rezolvat, teste-grilă sau o temă complexă de creaţie (proiect, eseu, comentarii pe un subiect, analiza unui subiect etc.) care se referă la un grup de lecţii și activităţi practice și bibliografia indicată.
Evaluarea finală se realizează, prin examen scris, oral sau în sistem informatic, prin platforma Blackboard pe baza testelor-grilă. Testele-grilă se realizează și se postează în platforma Blackboard de către cadrul didactic înainte de data evaluării cursanţilor. Cadrul didactic este singurul responsabil de realizarea și postarea testelor-grilă, de numărul și gradul de dificultate al acestora. Testele grilă se concep pe baza subiectelor și întrebărilor recapitulative postate în platforma Blackboard cu un număr minim prestabilit de zile înaintea evaluării.
Testele-grilă proiectate de cadrul didactic pot avea oricare din formele posibile pe platforma Blackboard: multiple choice, multiple answer, true/false, ordering, matches, fill in.
Se recomandă utilizarea combinaţiilor de forme și grade de dificultate ale testelor-grilă.
Tehnologiile online de evaluare se bazează pe tehnici de interacţiune și teste elaborate adecvat de instructori. Testele pot fi create folosind mai multe aplicaţii software, unele fiind incluse în platforme e-learning, altele cu funcţionare de sine stătătoare.
 
BIBLIOGRAFIE:
1. Albeanu Grigore, Gherasim Zenovic, Andronie, Maria, (2014), Tehnologii de comunicaţie, multimedia și e-learning în educaţie, Note de curs, Biblioteca virtuală a Universităţii Spiru Haret.
2. Florea, _adia Mirela, Ţăranu, Adela Mihaela, David Eugen, (2007), Pedagogie, Curs de formare iniţială pentru cariera didactică, Editura Fundaţiei România de Mâine, București.
3. Instrucţiuni de utilizare a platformei integrate de e-Learning BlackBoard, (2009), Departamentul IT, Universitatea Spiru Haret, București.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *