EVALUAREA ONLINE LA ELEVII CU DIZABILITAȚI

PROF. ROȘ MIHAELA CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA, CLUJ-NAPOCA PROF. RUSU MIRCEA ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA SAMUS, CLUJ-NAPOCA

Motto:
„…nici o evaluare nu este pură sau perfectă în sine sau în mod absolut. Perfecţiunea oricărei evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este făcută…”
 (Genevieve Meyer)
 
Dizabilitatea face parte din experienţa umană, fiind o dimensiune universală a umanităţii. Sarcina evaluării persoanelor cu dizabilităţi nu este una uşoară. Rolul evaluatorului este să ştie exact ce este dizabilitatea, care sunt coordonatele sale, dar şi s-o recunoască fie ca pe o experienţă unică, fie ca pe o dimensiune a diversităţii umane. Numai astfel se poate aprecia corect dacă programele de intervenţie educaţional/recuperatorii pe care le propune şi le evaluează răspund necesităţilor celor cărora le sunt adresate.
Evaluarea online este o metodă a evaluării elevului cu dizabilități care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită.
Învățarea și evaluarea bazate pe proiect, cu utilizarea media, poate oferi elevilor cu dizabilități o serie de opțiuni. Experiența noastră este că le place acest lucru. Creativitatea manifestată este uluitoare. Noi, profesorii care căutăm modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini școlare și evaluare avem alegeri aproape nelimitate. De exemplu, Google Classroom care îl utilizăm des oferă posibilitatea de a putea discuta cu elevii iar Meet video chat e inclus gratuit. Pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor etc.
Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă.
Din punctul nostru de vedere, cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis. Astfel, această evaluarea online este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoaca elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.
În continuare, prezentăm câteva modele de teste și modalități de evaluare online la limba română pentru elevii cu dizabilități:

 
BIBLIOGRAFIE:

Albeanu, G., Gherasim, Z., Andronie, M., Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație. Note de curs. Biblioteca virtuală a Universității Spiru Haret, 2014.
Creţu, Virginia; Ionescu, M., 1982, Mijloacele de învăţământ, in Didactica (coord. D. Salade), E.D.P., Bucureşti.
Cucoş, Constantin, 2008, Teoria și metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi.
Ionescu, Miron, 1982, Lecţia între proiect şi realizare, Ed. Dacia, Cluj‑Napoca.
Ionescu, Miron, 2000, Demersuri creatiuve în predare şi învăţare, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
Neacşu, I., Stoica, A. (coord), 1996, Ghid general de evaluare şi examinare, M.I., CNEE, Ed. Aramis, Bucureşti.

*** Platforme educaționale online pentru cadrele didactice: https://www.facebook.com/groups/1644070182575784/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *