STRATEGII DIDACTICE DE EVALUARE ÎN ON-LINE

PROF. RUSAN OANA-RALUCA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 195, BUCUREŞTI

 Proces esenţial în actul predării, evaluarea are rol diagnostic, prognostic (în testarea iniţială), de feedback, reglator, motivaţional (în testele formative) şi de selecţie, de constatare şi de verificare a rezultatelor (în testele sumative).
 Perioada pandemică pe care o traversăm a modificat felul în care realizăm evaluarea iniţială: astfel, în această perioadă, am apelat la hărţi conceptuale (utile mai ales elevilor cu CES), chestionare, teste de lectură, mai puţin la teste scrise.
 In privinţa evaluării formative (continue), am folosit numeroase strategii didactice de evaluare: observarea curentă a comportamentului şcolar al educabililor (în mod special la clasa a V-a), fişe de lucru, examinări orale, tehnica 3-2-1, probe de autoevaluare, chestionare (Menti.com), teste de lectură, teste de evaluare, Wordwall, rebusuri, LiveWorkSheets, Padlet etc. De asemenea, am oferit elevilor link-uri pentru teste on-line realizate de alţi colegi profesori pe didactic.ro, cel mai mare portal de resurse educaţionale din ţară. Elevul accesează link-ul şi, la final, îşi completează numele. Avantajul la aceste teste este că sunt evaluate rapid, prin intermediul computerului, care generează şi raportul profesorului, statistici, punctajul obţinut de fiecare elev, itemii la care a greşit răspunsul şcolarul etc. In plus, elevul poate da testul de mai multe ori. In această situaţie, profesorul “vede” prima şi ultima (de fapt, cea mai bună încercare). Un dezavantaj este acela că uneori, testele accesate de pe telefon, de pe un cont care nu este gmail, fac imposibilă finalizarea, blocându-se răspunsurile şi, în acest fel, anulându-se munca elevilor.
 Pentru a realiza evaluarea sumativă, portofoliul, proiectul de grup, eseuri, simulări pentru elevii de clasa a VIII-a, examenele, testele sumative care, din acest an şcolar, au înlocuit tezele semestriale. Un proiect propus elevilor din clasa a VI-a la disciplina Limba şi literatura română s-a intitulat “Biblioteca şcolii mele”. Elevii au fost împărţiţi în 5 (cinci) grupe şi au avut cerinţe diferite. Au avut la dispoziţie trei săptămâni. Prin intermediul platformei GSuite, au prezentat proiectul. Bibliotecarii au luat un interviu pe Google Meet doamnei bibliotecare, Cititorii au alcătuit o listă de lecturi atractive pentru clasele a V-a, Artiştii au realizat un afiş prin care colegii lor sunt îndemnaţi să citească, Inovatorii au propus activităţi culturale, Exploratorii au făcut vizite on-line ale unor biblioteci renumite din univers şi, cu ajutorul butonului Share Screen, le-au prezentat întregii clase, propunând modernizarea bibliotecii şcolii în care studiază.
 Testele de evaluare formative sau sumative utilizate la Gramatică sunt uşor de realizat. Avantajul este acela că elevul ştie imediat ce a greşit, ce punctaj a obţinut. Dezavantajul este că nu poţi folosi ca item o compunere gramaticală, întrucât inteligenţa artificială nu ştie să evalueze partea subiectivă, creativă a lucrării. Aceeaşi problemă o întâmpinăm la Literatură, la itemii subiectivi care nu pot fi evaluaţi decât de professor, fapt ce consumă foarte mult timp. Elevul nu mai are posibilitatea să afle imediat ce punctaj a obţinut.
 In vederea realizării unei evaluări externe, sumative, în lunile aprilie şi mai ale anului şcolar trecut, i-am îndemnat pe elevi să participe la concursul desfăşurat pe platforma educaţională gratuită de eLearning MY KOOLIO. Rezultatele au fost foarte bune, însă problema pe care au întâmpinat-o şcolarii era referitoare la blocarea răspunsurilor sau a platformei, ceea ce impunea reluarea testului şi nervi întinşi.
 In concluzie, putem adapta evaluarea în on-line, pierzând elementele ce ţin de creativitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *