ÎNVAȚAMANTUL ONLINE-METODE INTERACTIVE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ONLINE

PROF. RUSU CARMEN ANCUȚA ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ADUNAȚII COPACENI

Învățământul modern are ca și principală sarcină formarea personalităților de natură să opereze cu informațiile, de a aplica aceste informații în situații și contexte noi.
În condițiile creșterii volumului informațional și dezvoltării sistemelor informaționale/de calcul, este firesc ca accentul să cadă pe caracterul formativ al educației, pe cultivarea capacității de a învăța, pe însușirea unor tehnici specifice dobândirii de noi cunoștințe, pe educarea capacităților creative ale elevilor.
Acestea cer ca predarea și învățarea să se realizeze prin utilizarea celor mai adecvate metode, procedee și mijloace de învățământ.
Metodele interactive oferă noi oportunități de învățare si formare a competențelor prin stimulare, implicare și cunoaștere atât în inavățamântul tradițional cât și în cel la distanță.
Metodele interactive pot fi aplicate fără nici o îndoială cu eficacitate sigură în învățământul preuniversitar.
Metodele interactive de învățare și-au demonstrat cu plenitudine aplicabilitatea dar și eficacitatea, asigurând pe lângă asimilarea obiectivelor didactice impuse și dezvoltarea abilităților creative.
Rezultatele şcolare îşi pun amprenta asupra modalității în care studenții îşi organizează învăţarea, iar o parte din aspecte este în strânsă legătură inclusiv cu modul în care materialele didactice sunt create și structurate de către cadrele didactice, în mare parte elevii apreciind profesionalismul prezentării vizuale a informației în cazul orelor la distanță.
Eficiența utilizării metodelor interactive în procesul de predare/învățare online este evaluată ca fiind la un nivel înalt, nivel atribuit evaluării implicării, înțelegerii, însușirii, stimularea gândirii libere și clarificării ambiguităților elevilor în procesul de învățare. Metodele: harta conceptuală, organizatorul grafic, diagrama Wenn, grafic T etc adaptate la online.
Modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare:
– Google Classroom: aici se poate discuta cu elevii – Meet video, chat e inclus gratuit acum; pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe care le oferim elevilor etc.
– Google Jamboard este un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale.
– Google Forms (permite conceperea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback, pentru a trimite confirmări de participare la un eveniment, dar și pentru a crea teste scrise. Serviciul permite profesorului să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii pot primi atât întrebări deschise, cât și închise, cu mai multe variante de răspuns sau nu.) Funcția Quiz permite, pe mai departe, oferirea de feedback prompt. Elevii pot afla imediat dacă la un test cu răspunsuri la alegere au răspuns corect sau nu. Aici măiestria profesorului este să construiască distractori (răspunsuri greșite, care rezultă dintr-un proces de gândire eronat, dar frecvent la elevi) cât mai buni. Mai mult, putem să includem explicații pentru răspunsul greșit, explicații pe care elevul să le primească de îndată ce a terminat testul. În plus, elevii pot relua testul.
– Kahoot – baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, construind ei înșiși itemi de teste.
– Wordwall – mai multe tipuri de activități potrivite pentru evaluare, mai ales la învățământul primar.
Programe de animație pe care elevii le pot folosi pentru a realiza prezentări: Prezi, Animaker etc. Elevii pot să realizeze filmulețe cu screencast-o-matic în care să surprindă atât imagine de pe interfața device-ului propriu, cât și vocea proprie.
În context online, implicarea este absolut necesară și aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *