METODE DE EVALUARE ON-LINE PENTRU ELEVII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE

PROF. VIERU DIANA MANUELA LICEUL TEHNOLOGIC ʺSIMION MEHEDINȚIʺ, GALAȚI

Evaluarea în sistemul de învățământ este o problemă, care deși pare veche, are întotdeauna valențe noi. Ea poate fi generatoare de stres mai ales că, de cele mai multe ori, realizează ierarhizarea elevilor în baza notelor obținute. Terry Tenfrik, consideră că evaluarea în învățământ  este un proces de obținere a informațiilor referitoare la elev, profesor,  programul educativ, toate acestea ducând în final la adoptarea unor decizii, în baza aprecierilor obținute. Pe de altă parte Ioan Jinga definește evaluarea ʺca un proces coplex de comparare a rezultatelor activității instructiv-educative cu obiectivele planificate, cu resursele utilizate sau cu rezultatele anterioareʺ.
În învățământul special evaluarea are valențe deseori diferite de sensul clasic, deoarece sunt situații în care nu se poate măsura progresul unui elev, iar nota (care este expresia numerică a performanțelor școlare) nu este relevantă, nici pentru elev, nici pentru familie și nici pentru sistemul de învățământ. De aceea este foarte importantă găsirea unor metode alternative de evaluare, însumate în strategii potrivite nivelului clasei și nevoilor elevului.
După cum se știe evaluarea se poate utiliza în trei momente distincte: la început(evaluare inițială), pe parcursul procesului de învățământ(evaluare formativă) și la finalul acestuia(evaluare sumativă). Foarte importantă este, indiferent de tipul de evaluare, motivația elevilor. De cele mai multe ori pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, motivația intrinsecă este mult diminuată, capacitatea de învățare este redusă, evaluarea cu ajutorul calculatorului aducând un plus de atractivitate. Este știut că ʺinformatica are un potențial educativ foarte mare față de ceea ce ar putea oferi alte tehnologii. Informatica permite adaptarea învățământului la cerințele fiecărui elev, la ritmul lui de muncă, la aptitudinile intelectuale, la nivelul său de cunoștințe, deci la personalizarea învățământuluiʺ. Astfel că, evaluarea cu ajutorul calculatorului și implicit cea on-line este lipsită de elementele de subiectivism și schimbă raportul profesor-elev, deoarece crește încrederea în sine a celor din urmă.
Prin platformele utilizate în ultimul timp și prin aplicațiile disponibile pentru predarea-învățarea-evaluarea online, se deschide drumul pentru diferite tehnologii utile, cu precizarea că indiferent de instrumental de evaluare on-line utilizat, mai întâi se au în vedere reperele pedagogice, cu stabilirea clară a scopului și obiectivelor evaluării.
Din multitudinea de instrumente utilizate pentru evaluarea on-line a elevilor din învățământul special, menționez:

Google Classroom ca parte componentă  a platformei școala365.ro, care permite susținerea activităților de predare-învățare-evaluare pe Meet (live, sincron), putându-se oferi în timp util feed-back  fiecărui elev.
Google Jamboard este un mod de vizualizare a  unor răspunsuri scurte ale elevilor, scrise pe post-it-uri virtuale la întrebări adresate de cadrul didactic.
Google Forms utilizat pentru crearea unor teste scrise cu includerea de imagini sau clipuri video, ceea ce stimulează capacitatea de reflecție a elevilor.
Kahoot  permite construirea  unui joc distractiv, în doar câteva minute. Întrebărilor formulate li se pot adăuga clipuri video, imagini, diagrame. Acest instrument este cel mai bine de folosit în grup, elevii răspunzând întrebărilor de pe dispozitivele lor, răspunsurile fiind afișate pe un ecran comun.
Scratch  aplicație care permite realizarea de către elevi a unor jocuri virtuale, cu evaluarea cunoștințelor pe o temă data.
Milanote, aplicație similară cu Jamboard-ul.
Jigsaw, aplicație care permite atât profesorului, cât și elevului să creeze puzzle-uri pe diferite teme, cu rol în evaluarea formativă și în dinamizarea activităților de la clasă.
Canva, o aplicație care facilitează obținerea unor produse ale activităților elevilor cu impact asupra evaluării acestora.
Alte programe de animație (Prezi, Animaker) care pot fi  utilizate de către elevi în scopul realizării unor prezentări dinamice, atractive, având ca punct central, creativitatea elevilor.

 De menționat că în contextual actual în care se pune tot mai stringent problema digitalizării, utilizarea instrumentelor care facilitează predarea-învățarea-evaluarea on-line este absolut esențială, cu precizarea că  aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană  profundă și  semnificativă pentru a fi eficiente.
Rezultatele activităților elevilor constituie cea mai bună dovadă a eficienței actului educational, iar creativitatea atinsă prin utilizarea de tehnologii moderne este garanția unui pas uriaș …..către viitor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *