EVALUAREA ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

PROFESOR: ARDEI LACRAMIOARA ȘCOALA GIMNAZIALA “CONSTANTIN POPOVICI”, LOC. BUHOCI, JUD. BACAU

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei, în predarea tuturor disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei educaţionale, apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor.
Prin intermediul platformelor și aplicațiilor disponibile online, dispunem de diverse tehnologii utile în predare și evaluare, ținând cont, bineînțeles, de faptul că pedagogia primează, urmată îndeaproape de tehnologie. Contextul actual ne dovedește că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție, în mod adecvat, și că sunt de real ajutor. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea clasică de evaluare – fișa de evaluare printată – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.
Este important ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre activitatea de învăţare. Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente software dedicate instruirii, la manuale electronice, la o multitudine și diversitate de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare-evaluare să fie adoptate de către profesori.
De cele mai multe ori, profesorii care caută cele mai noi și atractive modalități de evaluare prin integrarea tehnologiei în procesul de învățare. Exercițiile sau testele online sunt aparent mult mai atractive decat exercițiile clasice pe hârtie, sunt mai interesante vizual și folosesc mijlocul cel mai apreciat de elev – calculatorul (și internetul). Ei oricum sunt atrași de tehnologie, de internet. In felul acesta, și evaluarea poate căpăta o alta față, mai prietenoasă, nu ceva de temut.
Evaluarea online poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă. Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da”/”nu” („adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile (multiple choice), asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis.
Evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.
O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin apreciată şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online.
Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de genul: eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri. Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: teme scrise, participarea la discuţii online, eseuri, publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor, quiz-uri şi întrebări online, activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol, teme colaborative, dezbateri, portofolii, revizuiri, examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate).
Astfel, în sprijinul profesorului și al actului didactic, vin o serie de platforme, site-uri care sunt de real ajutor în procesul de evaluare. Dintre acestea se pot enumera:
– Google Classroom: Meet video chat (inclus gratuit); pot fi corectate temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev, se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii oferite elevilor etc.
– Google Jamboard reprezintă un mod de vizualizare foarte facil al unor răspunsuri scurte – toți elevii pot vedea toate răspunsurile date pe post-it-uri virtuale.
– Wordwall – diverse tipuri de activități potrivite pentru predare și evaluare într-un mod interactiv (potrivite mai mult pentru predarea/evaluarea la clasele primare). Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării sincrone sau asincrone.
Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:
Dobrițoiu Maria, Corbu Corina, Guță Anca, Urdea Gheorghe, Bogdanffy Lorand – Instruire Asistată de Calculator și Platforme Educaționale On-Line, Editura UNIVERSITAS Petroșani, 2019
www.edict.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *