METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ONLINE

PROFESOR: BORDEIANU MARIA ADINA UNITATEA DE INVATAMANT: G.P.P. „PRICHINDEL” SUCEAVA

Scopul evaluării progresului copiilor antepreşcolari în unităţile care oferă servicii de educaţie timpurie este acela de a orienta şi de a optimiza dezvoltarea şi învăţarea copilului în intervalul de la naştere la 3 ani. Evaluarea progresului copiilor antepreşcolari se face pe baza standardelor naţionale specifice, respectiv a„Reperelor fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea copilului de la naştere la 7 ani” aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.
 Programa şcolară pentru învăţământul preşcolar stabileşte orientarea generală în evaluarea nivelului atins de copii (evaluarea nu este cuantificată în note pentru acest nivel).
 La începutul fiecărui an şcolar, primele două săptămâni sunt dedicate colectării datelor despre copii – evaluare iniţială. Cadrele didactice observă copiii în timpul diverselor momente din programul zilnic şi discută cu ei şi cu părinţii lor pentru a construi o imagine cât mai corectă posibil asupra dezvoltării psiho-somatice, cunoştinţelor, înţelegerii şi deprinderilor fiecărui copil.
 Evaluarea continuă este realizată de cadrul didactic prin diverse metode, incluzând observaţia, conversaţia, mici proiecte etc. şi vizează stabilirea progresului realizat de copii pe parcursul anului şcolar.
 Măsurile ameliorative, cum sunt activităţile diferenţiate, educaţia remedială etc., sunt aplicate liber de cadrul didactic.
 Cadrul didactic informează părinţii asupra progresului copilului şi cooperează cu serviciile locale oferind sprijin în dezvoltarea copiilor (centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi centrele logopedice inter-şcolare).
 Este recomandată o evaluare finală cu durata de două săptămâni (fără a fi obligatorie) cu scopul de a evalua progresul global realizat de fiecare copil pe durata anului şcolar sau pe întreaga durată a învăţământului preşcolar. Recomandările oficiale sunt de a utiliza o varietate de metode de evaluare pe parcursul acestei perioade, fără limitarea la fişele de evaluare. Pe baza rezultatelor obţinute în această evaluare, cadrele didactice stabilesc strategia educaţională de aplicat în anul şcolar următor şi/sau fac recomandări pentru copiii gata să se înscrie în învăţământul primar.
 Conform curriculumului specific, evaluarea se realizează continuu pe baza observării şi datele culese sunt consemnate în portofoliul copiilor, alături de lucrările acestora dar și în Fișa de progres.
 Încercând să pun în practică și să îmbin ceea ce am menționat mai sus legat de evaluare am creat anumite jocuri care să mă ajute să fac cât mai atractivă evaluarea atât pentru copiii ce participă fizic la activități, cât și pentru cei aflați în online, menționez că unitatea unde funcționez este în scenariul galben, ceea ce mă obligă în același timp, pentru o evaluare cât mai corectă să o prelungesc cu una sau două săptămâni dacă este cazul perioada de evaluare pentru a trece oarecum fizic cu tăți copiii prin această evaluare.
Atașez cele două link-uri utilizate: Link-ul jocului creat de mine: https://wordwall.net/play/3050/409/175, https://wordwall.net/play/3079/578/921
 
BIBLIOGRAFIE:
Cerghiţ Ioan, Metode de învăţământ”, Editura “Didactică şi Pedagogica”, Bucureşti, 1977, p. 166
METC, (2019), ,,Curriculum pentru educația timpurie”;
Ţârcovnici Victor, Pedagogie generală, Editura „Didactică şi Pedagogică”, Bucureşti, p. 191

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *