EVALUAREA ONLINE LA DISCIPLINA CHIMIE

PROFESOR: COVACI MAGDALENA COLEGIUL NAȚIONAL VASILE LUCACIU LOC. BAIA MARE JUD. MARAMUREȘ

 Posterul reprezintă un mod de prezentare a unei comunicări sub formă de afişe în cadrul sesiunilor, al congreselor ştiinţifice etc.
Poster științific se poate folosi în cadrul procesului de evaluare. În învățarea online se pot da elevilor să realizeze postere știinșifice pe o anumită temă. Profesorul trebuie să precizeze clar ceea ce va evalua și care sunt cerințele. Posterele sunt încărcate până la o anumită data pe platformă iar profesorul poate evalua fiecare produs realizat de elevi.Un poster trebuie să vorbească de la sine, iar autorul său trebuie să răspundă întrebărilor cu caracter ştiinţific şi nu să-i explice conţinutul.
Organizarea unui poster se face, de regulă după formatul IMRaD, cu condiţia să se aibă în vedere aspectele legate de încadrarea grafică şi simplitatea posterului. Într-un poster foarte bine întocmit există foarte puţin text, cea mai mare parte a spaţiului fiind destinat materialului ilustrativ.
 Într-un poster, autorul poate să organizeze ideile principale (highlights) pe câteva direcţii relevante, suficient de bine structurate pentru ca să ofere cititorilor informaţi posibilitatea de a-şi da seama imediat de importanţa conţinutului posterului şi pentru ca autorul să le poată oferi ulterior şi alte detalii în cadrul unor discuţii extinse.
Marea majoritate a posterelor nereuşite sunt consecinţa faptului că autorul doreşte să prezinte prea multă informaţie. Posterul poate fi realizat pe pagini A4, dispuse în aranjament orizontal sau vertical (citirea de sus în jos) – acesta din urmă fiind recomandată.
Titlul posterului:trebuie să fie scurt şi să atragă atenţia cât mai mult posibil. Titlul trebuie să fie lizibil de la o distanţă de circa 3 m. Caracterele trebuie scrise bold, de culoare neagră, cu înălţimea de cel puţin 30 mm.Titlul va apărea la partea superioară a posterului. Spațiul alocat titlului va include: titlul lucrării, numele autorului și a instituției.
Impactul vizual este important în sesiunea postere. Dezordinea va îndepărta cititorul și din acest motiv este recomandat să se lase spațiu liber (alb).
Numele autorului se scrie cu caractere mai mici decât cele ale titlului(maxim 20 mm) iar textul se scrie cu caractere de maxim 4 mm.Este indicat să se realizeze o scurtă introducere (3, 5 propoziții) care va fi plasată în partea stângă sus. Concluziile sunt foarte importante și se vor scrie în dreapta, în partea inferioară iar restul spațiului va fi ocupat de metodele folosite și rezultate.Este necesar ca autorul să aibă şi abilităţi creative pentru a le organiza astfel încât posterul să reprezinte un tot bine structurat.
Când se realizează un poster, autorul nu se limitează varietatea ilustraţiilor care pot fi utilizate, a culorilor, fotografiilor, graficelor, picturilor etc. Se poate utiliza o culoare de fond pentru întreg posterul (tonuri calde, de gri sau bleu). Culorile mai intense se recomandă pentru chenare sau sublinieri. Dacă se prezintă fotografii sînchise la culoare, ele vor fi plasate pe un fond deschis (şi invers).Se recomandă folosirea unui fond neutru (gri) pentru a pune în evidenţă culoarea din fotografii și a unui fond alb pentru a estompa culoarea din fotografii.
Este important ca imaginile să vorbească de la sine, și să conțină puțin text. Deasemenea între elementele posterului se lasă spaţii libere pentru a le diferenţia şi accentua.Materialul grafic trebuie să fie vizibil de la cel puţin 2m. și se vor folosi doar 2, 3 culori.Claritatea prezentării informaţiei se asigură prin stabilirea unor secvenţe uşor de urmărit iar introducerea trebuie să prezinte cercetarea ştiinţifică succint şi să marcheze cu claritate scopul lucrării. Secţiunea de descriere a părţii experimentale va fi foarte scurtă (o propoziţie sau două vor fi suficiente pentru a descrie modul de lucru). Rezultatele vor constituipartea principală a unui poster foarte bine întocmit. Cea mai mare parte a spaţiului va fi folosit pentru ilustrarea rezultatelor. Referinţele bibliografice vor fi în număr minim.

 
BIBLIOGRAFIE :
* https://ro.wikipedia.org/wiki/poster.
* https://www.youtube.com/watch?v=5cCt839-RXC. .
* http“ht s://www.postersw.com/.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *