EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ

PROFESOR CURCUDEL GINA MANUELA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.21 IAŞI

 Evaluarea reprezintă un act integrat activităţii pedagogice. Evaluarea conduce la menţinerea permanentă a unui feedback funcţional între profesori şi elevi ce reorientează procesul de învăţământ înspre perfectarea sa. În procesul de învăţământ evaluarea îndeplineşte următoarele funcţii: constată ( descrie, apreciază) rezultatele şcolare, permite cunoaşterea, descoperirea, diagnosticarea factorilor care au dus la aceste rezultate, sugerează soluţii pentru eliminarea dificultăţilor, pentru reglarea şi perfecţionarea activităţii.
 Intrarea într-un sistem de învăţământ presupune, mai ales la vârstele mici, îndrumare, povăţuire, încurajare dar şi verificare. Este firesc ca cineva să fie atent la ceea ce a realizat copilul având în vedere că acţiunea didactică este premeditată şi urmăreşte anumite scopuri.
 La nivel preşcolar, datele ce permit evaluarea pot fi colectate prin următoarele metode: observaţia, convorbirea, studiul produselor activităţii. Observaţia reprezintă perceperea organizată, sistematică, de durată a conduitei copilului manifestată în situaţii variate.
 Convorbirea constituie un dialog dintre cadrul didactic şi copil. Se dsfăşoară după un plan, presupune elaborarea unor întrebări de la care cadrul didactic se poate abate în funcţie de situaţia ivită.
 Studiul produselor activităţii oferă date multiple despre prezenţa şi nivelul deprinderilor, interesele, aptitudinilor copiilor.
 Putem afirma că evaluarea la vârsta preşcolară în mediul online este dificilă. La această vârstă copilul are nevoie de un mediu potrivit în care să se dezvolte, un mediu caracterizat de atenţie şi căldură, de stimulare, de încredere şi de răbdare. Pentru a fi stimulat trebuie să urmărim crearea unor contexte şi situaţii de învăţare diverse, bazate pe joc, pentru că jocul este activitatea prin care copilul se dezvoltă natural. Deasemeni urmărim crearea unor experienţe de învăţare în care copilul participă activ dar are şi posibilitatea de a alege şi influenţa modul de desfăşurare a acestora. Comportamentul copiilor în faţa unui dispozitiv electronic este diferit de cel faţă în faţă. În mediul şcolar copilul are toate materialele necesare puse la dispoziţie de către cadrul didactic. I se dă posibilitatea de a alege în ceea ce priveşte activitatea pe care o desfăşoară cât şi materialele pe care să le folosească . Acasă este dependent de părintele care nu poate fi prezent permanent lângă el sau care nu a putut procura minimum de materiale necesare. În mediul şcolar cadrul didactic intervine imediat atunci când copilul are nevoie de susţinere şi încurajare. Intervenţia de la distanţă nu are acelaşi efect în mediul online ceea ce perturbă evaluarea atât a activităţii cât şi a comportamentelor copiilor.
 Scrisoarea metodică „UN AN ŞCOLAR ALTFEL…- repere şi reflecţii-”, precizează că în această perioadă în care derulăm activităţi la distanţă este de preferat transmiterea unor sugestii de activităţi pe care copiii să le realizeze sprijiniţi de către părinţi . Evaluarea unor activităţi pe baza unor imagini sau a unor fişe de lucru nu reflectă realitatea şi nu ne oferă informaţii corecte despre copii.
 În perioada timpurie fiinţa umană prezintă cel mai mare grad de dependenţă de relaţiile cu ceilalţi pentru securitate emoţională, integrare socială şi formarea competenţelor cognitive. Evaluarea la vârsta preşcolară trebuie să se bazeze pe informaţii valide şi realiste obţinute pe parcursul derulării unor experienţe de învăţare care stimulează şi incurajează copiii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *