EVALUAREA ÎN MEDIUL ONLINE

PROFESOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT BARBU MIHAI ADRIAN, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 188 BUCUREȘTI

Începând cu luna martie a anului 2020, ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, sistemul de învățământ s-a reorientat către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională. Profesorii și elevii sunt în situația de a descoperi noi moduri de conectare socială și de continuare a activităților profesionale, sociale, culturale, sociale și de petrecere a timpului liber. Toate aceste elemente au, cu siguranță, o zonă de evoluție și dezvoltare socială importantă, dar faptul că totul s-a întâmplat destul de brusc a pus societatea noastră în fața unei provocări inedite pe care nu am mai întâlnit-o până în prezent.
S-a creat astfel o presiune majoră asupra sistemului de învățământ și a societății în ansamblul ei obligând sistemul de învăţământ la utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță pentru a putea susţine procesul instructiv-educativ. În aceste circumstanțe au apărut, inevitabil, o serie de impedimente de natură logistică, pedagogică, tehnică și de conținut în domeniul multor discipline școlare. Toate acestea pot să fie văzute fie ca bariere ori provocări cărora profesorii, elevii, părinții și ministrul educației încearcă să le facă față în ritmul rapid în care apar, manifestând, în proporții variabile, disponibilitate, interes, măiestrie pedagogică, inventivitate.
În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai ales la nivelul elevilor, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale a profesorilor, fără acces la platforme online dedicate, cu resurse didactice digitale și multimedia precare, fără un orizont de timp care să fie destinat activității online, cadrele didactice au fost nevoite să susțină activități didactice într-un regim cu totul special. Experiențele, de ordin pozitiv sau negativ, dobândite în acest timp de toţi cei implicaţi reprezintă resurse valoroase pentru cei direct implicați în activitate, dar şi pentru specialiștii din științele educației, pentru că valorificarea acestor experiențe poate duce la îndeplinirea obiectivelor educaţiei.
În ceea ce priveşte sistemul de învățământ online specific disciplinei Educație fizică și sport, cred că va produce în fiecare profesor dorinţa de optimizare la maximum a competenţele sale profesionale, capacitatea de a se adapta noilor condiții de desfăşurare a activităţii didactice şi adaptare la particularităţilor elevilor. Prelucrarea normelor de protecție a muncii rămâne o sarcină deosebit de importantă care trebuie derulată în prima săptămână a anului școlar. Spre deosebire de condițiile de practicare a exercițiilor fizice în spațiul școlar, cele de acasă, pe care elevul le valorifică pentru participarea la lecții, presupun o serie de măsuri suplimentare de protecție a integrității fizice a acestuia. Astfel le vor fi prezentate elevilor o serie de indicaţii după cum urmează:
– practicarea exercițiilor fizice se va realiza în echipament sportiv adecvat, în aer liber sau într-o încăpere aerisită;
– elevul se va plasa la o distanță corespunzătoare față de obstacole (mobilă) care ar putea pune în pericol integritatea sa fizică pe durata practicării exercițiilor fizice;
– pentru exercițiile cu greutăţi, elevul va putea folosi și materiale improvizate – cărți, sticle cu apă sau cu nisip, cu condiția ca acestea să nu prezinte risc de accidentare pentru elev.
Părintele/reprezentantul legal al elevului trebuie informat în legătură cu cerințele privind mediul, materialele și echipamentele necesare pentru practicarea exercițiilor fizice, în condiții de siguranță, în sistem online. Procesul verbal de protecția muncii va fi semnat și de părinte/reprezentant legal.
O atenție specială va fi acordată informării elevului și părintelui/reprezentantului legal în legătură cu anumite sarcini de lucru pe care le va avea de efectuat elevul și care vor presupune înregistrări video pe care acesta trebuie să le transmită profesorului. Se recomandă semnarea unei declarații comune, profesor – părinte/reprezentant legal, privind respectarea prevederilor Regulamentului de protecție a datelor cu caracter personal. Avizul medical (apt pentru efort fizic sau clinic sănătos), conform OMEC nr.3462/2012, este în continuare obligatoriu. Elevul va trebui să prezinte acest aviz medical în prima lună a anului școlar. În absența acestui aviz, nu se poate solicita elevului efectuarea exercițiilor fizice din timpul lecției, dar i se pot transmite alte sarcini de lucru, cu caracter teoretic (efectuarea de referate, teste). Pentru buna desfășurare a activităților didactice, elevii vor fi anunțați de la începutul anului școlar în legătură cu materialele (sportive sau improvizate) de care trebuie să dispună și cu aplicațiile/platformele online pe care le vor folosi în cadrul lecțiilor de Educație fizică și sport. Pe lângă laptop, tablete, telefon, ceasuri (cu aplicații de monitorizare a efortului fizic), brățări pentru monitorizarea efortului fizic, elevii vor fi încurajați să utilizeze următoarele materiale sportive: saltea/covor fitness, gantere mici, mingi (cu greutăți diferite), instrumente de măsură, benzi elastice.
În funcție de scenariul care se va aplica în unitatea de învățământ, se va combina predarea online cu cea prezențială. Prin urmare, se va avea în vedere ca niciun elev “să nu rămână în urmă”, respectiv ca toți elevii să beneficieze de experiențe de învățare motrică. Alternarea predării prezențiale cu cea online va presupune acordarea unei atenții deosebite exercițiilor fizice propuse elevilor, astfel încât activitatea la Educație fizică și sport să rămână atractivă, accesibilă și să producă modificările dorite la nivelul competențelor elevilor.
Oricine este implicat în educaţie fizică, sport sau/şi activităţi fizice este convins de abilitatea lui/ei de a îmbunătăţi vieţi, de a motiva, de a îndruma şi are potenţialul de a aduce la suprafaţă ce e mai bun din oameni. Multe persoane sunt capabile să preia abilităţile de viaţă din educaţia fizică, sport şi activităţi fizice şi să le transfere în alte arii ale vieţii cu multiple cconexiuni. Ar fi rar de găsit un atlet de succes care nu este capabil să descrie cum diferite aspecte ale sportului practicat au avut un impact asupra cunoştinţelor, comportamentului, atitudinilor, sau asupra abilităţilor sale în alte categorii ale vieţii sale personale/profesionale. Aceste lucruri se aplică şi tinerilor. Educaţia fizică, sportul şi activităţile fizice pot fi folosite pentru a îmbunătăţi atât dezvoltarea lor fizică cât şi cea cognitivă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *