METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ONLINE

PROFESOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA: POPA AURICA CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV

În literatura de specialitate evaluarea reprezintă o etapă a procesului de Predare – Învățare. Evaluarea se realizează parcurgând trei pași:

măsurare
apreciere
decizie

Ea ne furnizează informații despre calitatea și funcționalitatea procesului de învățământ. Măsurarea, este un demers de evaluare cantitativ, caracterizat prin atribuirea de simboluri. Aprecierea, constă în emiterea unei judecăți de valoare asupra rezultatelor. Decizia, este cea care prelungește actul aprecierii într-o notă, caracterizare, hotărâre sau recomandare.
În această perioadă, provocarea pentru noi profesorii este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word, adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare. Voi enumera câteva instrumente digitale de evaluare a elevilor prin intermediul rețelelor sociale. Deoarece sunt profesor psihopedagog și lucrez cu elevi care au deficit intelectual, tulburare de atenție, autism, mă voi referi la acele instrumente digitale de evaluare care pot fi folosite cu succes în învățământul special. Vă voi recomanda:

Worldwall, o aplicație utilă pentru cadrele didactice care activează în învățământul special și învățământul preșcolar
Kahoot, este un instrument online pentru feed-back
Quizizz, este un instrument online cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări formative

Voi descrie pas cu pas fiecare instrument în parte. Worldwall, este o aplicație extrem de utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru fixarea și consolidarea cunoștințelor. Aceste jocuri care sunt create ținând cont de specificul clasei pot fi folosite cu succes în evaluarea inițială, formativă și sumativă. Exemple de jocuri:

Cuvântul lipsă
Anagrame
Puzzle
Adevărat sau Fals
Sortează

În educația specială jocul este după cum spunea Piaget ,, Cea mai pură formă de asimilare”. Acest instrument digital este ușor de utilizat și plăcut copiilor datorită elementelor ludice aflate în componența sa.
Kahoot, este un instrument online pentru feed-back cu ajutorul căruia se pot crea teste interactive pentru copii. După ce profesorul creează testul ținând cont de particularitățile psiho-fizice ale copilului, trimite codul de acces elevilor care accesează testul într-un timp limitat. Pot fi adăugate imagini, clipuri video, pentru a crește gradul de interacține al jocului. Este un instrument bun deoarece copiii cu cerințe educative speciale au o gândire concretă și sunt vizuali prin excelență. Acest instrument este facil, copiii sunt evaluați prin joc. Se pot juca pe dekstop, pe tabletă, pe telefon mobil.
Quizzul, este un instrument on-line pentru feed-back cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări formative și sumative într-un mod distractiv pentru copiii cu cerințe educative speciale. Permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio, text. Au o interfață prietenoasă, se văd întrebările și sunt ușor de utilizat în diferitele modele oferite de platformă.
Cele trei instrumente digitale sunt importante pentru că ne oferă informații despre progresul copiilor, rapoarte detaliate despre răspunsuri, timpul alocat pentru a răspunde. Oricât de performantă sau prietenosă ar fi o aplicație de evaluare on-line, aceasta nu poate înlocui pe deplin multiplele acțiuni ale feedback-ului învățării mai ales în cazul învățământului special. Evaluare o facem pentru că trebuie, o facem pentru continuitatea procesului instructiv-educativ. Nu ne putem izola, evaluarea din triada Predare-Învățare- Evaluare, vine și închide cercul, vine și ne dă feed-back despre cele două etape ale procesului de învățare. Fără evaluare nu există performanță, evaluarea are dublă valență. O evaluare obiectivă îl determină pe profesor să își ajusteze anumite metode de predare și pe elev anumite stiluri de învățare.
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:

Cucoș, C., Teoria și metodologia predării ,Editura Polirom, Iași, 2010
Florea, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele școlare pentru ameliorarea procesului didactic, Editura ArsAcademica, 2010
Tănase, M., Evaluarea – componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011.

 
 
 
 
 
 
 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *