METODE DE EVALUARE ONLINE ÎN CENTRELE DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE

PROFESOR DOCUMENTARIST: DUP VANESA ARUNA ȘCOALA GIMNAZIALA”DR. PETRU ȘPAN ”- LUPȘA

I. PROIECT CULTURAL –”CREAREA UNUI CALENDAR CULTURAL ”
Grup țintă: tineri, elevi, voluntari
Scurtă descriere: Creșterea accesului la informații culturale prin consultarea resurselor tradiționale din bibliotecă și crearea unui calendar cultural online (denumire, scurtă descriere, locul de desfășurare, dată desfășurare, public țintă, fotografii/filme, testimoniale etc. unde e cazul), respectiv crearea unei baze de date cu resurse variate referitoare la patrimoniul cultural, istoric, etnografic, natural și turistic local. Baza de date va cuprinde și o centralizare de linkuri utile structurate pe diverse categorii ce vor putea fi consultate de utilizatorii bibliotecii. Informațiile vor fi colectate și introduse în baza de date cu sprijinul voluntarilor. Proiectul va presupune utilizarea de resurse moderne de informare – ebook reader, materiale interactive, cărți audio, filme etc. și se va axa pe crearea de materiale diverse și utilizarea de resurse digitale despre tradiții locale, ceremonii, monumente, alte informații culturale.
Rezultate așteptate: Promovarea culturii locale prin metode clasice(tipărituri, broșuri, ziare locale etc.)care pot fi oferite turiștilor și altor vizitatori ai comunităților cât și prin metode moderne ce utilizează internetul și alte medii digitale(calendar online –web, reclamă online, CD, DVD etc.)
 
 II. PROIECT CULTURAL ”REALIZAREA UNEI COLECȚII DE REFERINȚĂ CU PUBLICAȚII MULTIMEDIA”
GRUP ȚINTĂ: elevi, profesori, medici, funcționari din primărie
SCURTĂ DESCRIERE: Proiectul urmărește constituirea unei biblioteci de referință cu publicații multimedia având ca punct de plecare cerințele de informare și documentare ale utilizatorilor comunității respective pe care bibliotecarul trebuie să le cunoască și să le analizeze temeinic. În funcție de aceste cerințe și de grupul țintă vizat va fi întocmit planul de realizare a acestei colecții.
a) se vor face investigații pe Internet căutându-se informații prestabilite legate de ceea ce doresc să cunoască utilizatorii și se va organiza o bază de date cu date relevante. Informațiile considerate utile vor fi copiate și stocate în foldere dedicate.
b) o a doua categorie de informații se va organiza pe baza publicațiilor de referință editate pe suporturi informatice de tipul CD, CD-ROM, DVD- ROM, care trebuie achiziționate de bibliotecă. Se găsesc pe astfel de suporturi, enciclopedii și dicționare de diferite tipuri.
c)cea de-a treia categorie de informații provine din publicațiile fizice care sunt scanate secvențial de bibliotecă în funcție de tematica urmărită. Educația utilizatorilor în utilizarea acestor instrumente de lucru constituie partea de încheiere a proiectului. Se va constitui o baza de date locală cu publicații variate consultabile electronic. Această bază va cuprinde deopotrivă informații utile pentru activitățile economice și sociale-sprijin pentru integrarea socială a șomerilor, pentru educația în sprijinul muncii, pentru educația sanitară, etc, dar și informații enciclopedice pentru loisir .Bibliotecarul poate invita la bibliotecă antreprenori locali pentru a le prezenta oportunitatea de a găsi informații utile pentru dezvoltarea afacerii și va facilita de asemenea întâlniri între angajatorii din mediul privat și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
REZULTATE AȘTEPTATE: Promovarea și utilizarea bazei de date locale constituite prin:
1.Conștientizarea comunității referitor la existența unor informații utile pentru nevoi specifice grupurilor țintă pornind de la dialog cu membrii comunității.
2.Diseminarea de materiale de promovare.
 
 III.PROIECT CULTURAL ”CREAREA UNEI ARHIVE DIGITALE”
 Grup țintă: seniori, tineri, elevi, alți membri ai comunității
Scurtă descriere: proiectul va consta în promovarea cărților reprezentative din bibliotecă care pot sprijini realizarea unei colecții online de fotografii și documente locale care să păstreze imaginea, valorile și identitatea comunităților. Se va avea în vedere evidențierea acelor elemente care au valoare de unicat în comunitate. În cadrul parteneriatului din proiect pot fi puse în paralel diferite valori locale. Proiectul va avea în vedere promovarea online a rezultatelor cu scopul de a populariza monografia locală. Vor fi organizate schimburi de experiență între parteneri și alți membri ai comunităților implicate în proiect în vederea diseminării informațiilor culturale identificate.
Rezultate așteptate: Promovarea colecției de fotografii și documente locale realizate atât prin metode moderne ce utilizează internetul și alte medii digitale(reclamă online, bannere, CD, DVD etc.)cât și prin metode clasice (tipărituri, broșuri etc.) și publicarea elementelor (itemilor) specifice în portalul Europeana(www.europeana.eu)
 
BIBLIOGRAFIE:
1.”Utilizarea TIC pentru activități educaționale”-Ghid pentru profesori, București 2013.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *