EVALUAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE - O PROVOCARE!

PROFESOR-EDUCATOR MARIȘ CRISTINA

Pandemia de Covid 19 a supus sistemul de învățământ românesc la schimbări majore și bruște, atât în privința procesului de predare-învățare, dar mai ales a celui de evaluare.
 În tabloul actual, analiza procesului de evaluare didactică necesită un demers bine gândit, atât la nivelul evaluatorului, cât mai ales la nivelul celui evaluat. Este o provocare continuă să îmbini eficient metodele tradiționale de evaluare cu cele moderne, folosind tehnologia digitală.
 Evaluarea școlară, în general, este acel proces prin care se obțin informații utile, acestea analizându-se ulterior cu scopul de a permite luarea unor decizii, astfel încât să fie permisă funcția de autoreglare a activității didactice. Este important să evaluăm, atât pentru înțelegerea mai clară a procesului de predare-învățare, cât și pentru a evidenția progresele făcute de elevi sau pentru a puncta ceea ce mai au de învățat.
 În practica actuală, profesorul este dator în a-și schimba modul de gândire, care de cele mai multe ori este unul fix(Fixed Mindset), într-unul de creștere(Growth Mindset). Dacă profesorul adoptă un mod de gândire fix, acesta ignoră feedback-ul negativ care poate fi util, însă dacă îmbrățișează un mod de gândire de creștere, acesta va învăța din feedback-ul primit. Greșelile și eșecurile, alături de încurajarea elevilor să le vadă ca o oportunitate de creștere și învățare, sunt binevenite.
 În contextul procesului de învățământ în sistem online, cadrul didactic trebuie să-și îmbunătățească abilitățile de predare-învățare-evaluare în format digital, să abordeze noi strategii didactice, să utilizeze resurse educaționale deschise și aplicații online, să proiecteze instrumente de evaluare aplicabile online. Elevii de azi sunt nativi digitali, iar profesorii trebuie să-i ghideze astfel încât să descopere beneficiile tehnologiei dincolo de spațiul clasei.
 Pedagogia din spatele tehnologiei trebuie să acorde o atenție deosebită planificării și proiectării evaluării online, formative și sumative, apelându-se la materiale educaționale cu conținut interactiv. Evaluarea formativă online poate lua forma unor teste scurte, chestionare (de exemplu folosind instrumentele Kahoot, Quizizz, Google Forms, Edpuzzle, etc.), iar evaluarea sumativă se finalizează cu o notă, calificativ sau diplomă. Chestionarele și testele necesită efort în pregătirea întrebărilor și răspunsurilor, neputându-se pune accent pe creativitate. Totuși, ne sunt la îndemână o multitudine de instrumente digitale care pot pune accent și pe creativitate în evaluarea elevilor.
 Eficientizarea procesului de evaluare online se poate realiza prin combinarea diferitelor metode avute la îndemână. Poate fi utilizat portofoliul digital al elevului(folosind instrumentele Google Slides, Padlet, Wakelet); turul galeriei virtuale(ca exemplu se poate apela la instrumentul Flipgrid); documentarea foto-video a portofoliului(utilizând instrumente precum Stop Motion, Quik, Animaker); conceperea unei colecții de texte sau articole(Story Jumper, Bookcreator); jurnal de învățare online(Google Doc, Powerpoint, Mindmaps). Wordwall poate fi utilizat pentru conceperea unor materiale creative pentru evaluarea elevilor din ciclul preșcolar și primar.
 Școala la distanță a schimbat din temelii relația dintre toți actorii educaționali. Se simte nevoia unei comunicări constructive între toți factorii educaționali implicați, precum și a organizării eficiente a timpului și a activităților. Dezvoltarea competențelor elevilor prin activități cu caracter interactiv sunt abilități de adaptare la nou, necesitând din partea cadrului didactic o doză crescută de originalitate și creativitate, dar și o provocare de a identifica noi modalități de evaluare online.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *