EVALUAREA ONLINE- O PROVOCARE

PROFESOR FLOREA CARMEN-LĂCRĂMIOARA LICEUL TEHN. ,,ELIE RADU”,BUCUREȘTI

Situația actuală globală a impus noi tendințe în sistemul de învățământ, prin mutarea tuturor activităților educative în mediul online. La început atenția s-a axat pe organizarea clasei virtuale, dar a sosit momentul evaluării materiei parcurse.
Din perspectiva abordării curriculare și sistemice a procesului de învățământ, evaluarea face parte integrată dintr-un tot, nu trebuie tratată izolat, ci în strânsă legătură cu celelalte activități prin care se realizează procesul de învățământ, cu predarea și învățarea.
Metodele, tehnicile și instrumentele de evaluare nu pot fi disociate de celelalte variabile ale evaluării: obiectivele educaționale, strategiile evaluative. Toate acestea sunt ca elementele unui puzzle: pentru a-i înțelege sensul, trebuie să–i ordonăm părțile.
În prezent cursurile se desfășoară exclusiv online, prin urmare predarea-învățarea-evaluarea se realizează în mediul virtual. O provocare pentru elevi, dar și pentru profesori, care s-au văzut nevoiți să-și perfecționeze abilitățile în domeniul informaticii.
,,O școală în care profesorul nu învață și el este o absurditate”.(Constantin Noica)
În rețeaua World Wide Web, tot ceea ce este accesibil, folosind un link, este considerat a fi o resursă. Aceste resurse pot fi numite și resurse digitale pentru că domeniul de acțiune este cel al mediului digital.
A fost implementată aplicația G Suite for Education. Pentru activitatea sincron folosim Google Meet, iar pentru cea asincron se folosește Google Classroom. În procesul de evaluare această aplicație are o serie de avantaje: accesarea simplă de pe orice device, comunicarea eficientă, materialele propuse de profesor sunt salvate automat, elevului revenindu-i sarcina de a rezolva conținutul.
Evaluarea digitală integrală poate fi privită și ca un avantaj, din perspectiva ecologică, deoarece nu se mai utilizează coli de scris, elevii având doar un dosar virtual personal care să includă toate evaluările primite.
O metodă alternativă de evaluare folosită în mediul virtual este proiectul, care reprezintă o activitate amplă, ce permite o apreciere mai complexă și nuanțată a învățării. Este o formă motivantă pentru elevi, deși implică un volum de muncă sporit, inclusiv activitate individuală în afară clasei.
Un alt instrument de evaluare complex, ce include experiență și rezultatele relevanță prin celelalte metode de evaluare online, este portofoliul ce urmărește progresul global înregistrat de elev, nu numai în ceea ce privește cunoștințele achiziționate pe o mai mare unitate de timp (semestru, an școlar, ciclu de învățământ), ci și atitudinile acestuia.
Go Formative este un instrument digital în realizarea testelor pentru elevi (evaluare inițială, evaluare formativă și evaluare sumativă).Pentru a realiza un test de evaluare este necesar mai întâi să fie creat un cont de profesor pe www.goformative.com .Elevii pot accesa testul prin introducerea unui cod de acces transmis de către profesor.
Socrative este un instrument digital util în realizarea testelor inițiale și a testelor de evaluare formativă, dar și în procesul de predare-învățare-evaluare, în activitățile didactice prin oferirea de feedback elevilor, profesorul având posibilitatea de a urmări progresul de învățare al elevilor (http:www.socrative.com).
În concluzie,trebuie să ne adaptăm vremurilor în care ne aflăm, pentru a realiza o evaluare corectă și pentru ca elevii să beneficieze de un învățământ la standarde ridicate.
 
BIBLIOGRAFIE :
1.Romita Iucu și Marin Manolescu, ,,Elemente de pedagogie”,Ediția a 2 a, București:Universitatea din București,Editura Credis,2006
2.Curs de formare-CCD-București, Octombrie, 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *