KAHOOT-INSTRUMENT DIGITAL DE EVALUARE

PROFESOR GEORGESCU IULIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”, BRĂILA

Evaluarea este strâns legată de celelalte două componente ale procesului didactic, predarea și învățarea. Lecția nu se termină când sună clopoțelul, ci când profesorii interpretează datele referitoare la impactul avut asupra elevilor în timpul lecției în raport cu obiectivele învățării- pe scurt, atunci când profesorii revăd învățarea prin ochii elevilor.
Perioada pe care o parcurgem cu toții ne-a făcut să căutăm platforme care favorizează comunicarea cu elevii în timp real, instrumente digitale pentru învățarea colaborativă, dar și pentru realizarea eficientă a evaluării.
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile online sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de evaluare clasică, față în față – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.
Kahoot este un instrument digital interactiv pe care l-am îndrăgit și care poate implica clasa în totalitate, în orice moment al activității, dar mai ales în evaluare. În mod normal, când elevii sunt fizic la școală, întrebările testului sunt prezentate pe perete printr-un video-proiector și pot răspunde prin accesarea aplicaţiei Kahoot.it, de pe dispozitivele mobile (smartphone sau tabletă). Testul poate fi rezolvat individual sau pe grupe. De asemenea, aplicația oferă posibilitatea de a programa testul într-un interval orar și permite generarea unui link pe platforma de învățare utilizată. Această variantă este utilă când elevii sunt online și reprezintă o modalitate eficientă de evaluare. Aplicația generează automat un clasament al clasei și oferă notă, îți oferă date statistice legate de elevii care au întâmpinat dificultăți sau despre itemii cu grad crescut de dificultate.
Dintre avantajele utilizării aplicației pot enumera: obiectivitatea evaluării, feedback rapid atât pentru elev, cât și pentru profesor, reducerea factorului stres, centralizarea și stocarea datelor, interactivitatea.

Baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin „profesori”, putând construi ei înșiși itemi pentru teste și, cel mai important, percep utilizarea acestei aplicații ca pe un joc, nu simt că sunt evaluați, sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai mult cu tehnologia digitală.
 Așadar, în contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente creeză o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.
 
 
BIBLIOGRAFIE:
– Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004.
– Michaela Logofătu, Mihaela Garabet, Anca Voicu, Emilia Păuşan, Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în şcoala modernă, Editura Credis, Bucureşti, 2003.
 
SITEOGRAFIE:
https://create.kahoot.it/
https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-mai-intai-apoi-tehnologia/
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *