EVALUAREA ONLINE O ADEVĂRATĂ PROVOCARE

PROFESOR: GIURANIUC GABRIELA-DOINA COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA SUCEAVA

Motto:O bună educație cere ca educatorul să inspire elevului stima și respect, și nu se poate ajunge la aceasta prin nimicirea individualității elevilor și prin asuprirea stimei de sine. Samuel Smiles
 
Conform concepției clasice educația este cuprinsă în triada predare-învățare-evaluare. Predarea reprezită procesul prin care profesorul transmite informații către elevi. Învățarea este etapa în care elevii în mod voit și individual își însușesc informațiile primite. Evaluarea închide bucla creând un feedback. Pe baza rezultatului evaluării se decide eficiența etapelor anterioare și măsurile corective necesare pentru noul ciclu de predare-învățare-evaluare.
Evalurea este o adevărată știință și se studiază sistematic pe mai multe direcții:

docimologia (disciplina care studiază examenele și concursurile pentru îmbunătățirea condițiilor și structurii);
docimantica (tehnica elaborării probelor și a notării obiective);
doxologia (disciplina care studiază sistematic rolul pe care îl joacă evaluarea în educația școlară).

O evaluare eficientă trebuie să îndeplinească cele trei condiții esențiale adică să fie continuă, corectă și completă.
Evaluarea este structurată pe trei etape: verifcare, măsurare și notare.
În etapele de evaluare, profesorul trebuie să adune informații privind nivelul de cunoștințe, abilități, capacități, competențe, comportamente, performanțe școlare ale elevilor.
Măsurarea reprezintă etapa de interpretare și apreciere a performanțelor elevilor prin raportarea lor la indicatori de performanță și la sisteme de criterii de evaluare. De asemenea presupune acordarea unei semnificații cantitative caracteristicilor calitative a lucrării de evaluare a elevului.
Notarea sau decizia de ameliorare presupune o judecată de valoare și de asemenea asocierea rezultatelor cu scări de notare și acordarea de note sau calificative școlare. Notarea reprezintă decizia cadrului didactic de apreciere prin note școlare a nivelului școlar a elevilor.
Evaluarea poate fi făcută în mod tradițional sau prin metode complelentare.
Din cele trei etape ale procesului educativ predare-învățare-evaluare cea mai afectată de trecerea la învățământul online este, din punctul meu de vedere, etapa de evaluare, deoarece metodele clasice de evaluare orale sau scrise sunt afectate de posibilitatea ca elevul să fie ajutat în timpul probii și astfel rezultatul să fie grav distorsionat. Testările practive sunt mult mai îngreunate și de multe ori imposibile datorită lipsei accesului la anumite aparate și echipamente.
De aceea sistemul de evaluare în educația online trebuie regândită și adaptată la noile realități. Din fericire în momentul de față există numeroase aplicații proiectate pentru ușurarea procesului de evaluare.
Instrumente precum Skype, Zoom, Google Classroom, Microsoft Team și multe altele pot fi folosite cu succes pentru a crea ședințe video în care se pot evalua oral elevii. Situația ar fi optimă dacă evaluatul ar dispune de două camere video care să ofere o viziune aproape completă a camerei astfel încât să se elimine suspiciunea că este ajutat de o terță persoană.
O altă posibilitate de evaluare este de a propune elevilor referate/proiecte pentru care aceștia trebuie să întocmească și să predea o lucrare în format word, excel, power-point etc. Lucrarea predată online de elev este evaluată și notată. Suspiciunea de ajutor extern în acest caz este mult mai mare.
O metodă mai modernă și mai sigură de evaluare este aceea de a trimite chestionare. Acestea au avantajul ca pot fi setate astfel încât evaluarea să se facă într-un inteval de timp bine stabilit și pot avea un șablon de corectare care să verifice automat lucrarea și să trimită elevului nota practic instantaneu. Instrumente precum Google Forms, Kahoot, Wordwall, Quizizz, Quizlet, Hot Potatoes sau LearningApps permit crearea de teste care să conțină posiblitatea de a pune întrebări cu răspunsuri multiple, check-box-uri, grile de răspunsuri, dropbox-uri, răspunsuri cu scară liniară sau răspunsuri libere. Profesorul poate posta teste, imagini, materiale audio sau video pentru crearea testului. Poate seta o grilă cu răspunsuri corecte cu notele aferente și un timp de lucru pentru elevi. De asemenea există posibilitatea de a refolosi teste anterior create. Toată această automatizare a ușurat etapa de testare.
Există astfel pentru prima oară posibilitatea de a testa elevii rapid și repetat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *