METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE IN INVAȚAMANTUL ONLINE LA NIVEL PREȘCOLAR

PROFESOR HOLDIȘ ELVIRA DANIELA

Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învăţământ, ea determinând valoarea rezultatelor şi progreselor învăţării. Prin urmare, predarea se justifică numai dacă generează învăţare, dacă îi motivează pe elevi şi îi implică în efortul de învăţare, obiectivele acesteia şi modul de realizare fiind deduse din obiectivele învăţării. Spre deosebire de perspectiva clasică a învăţământului, ce avea în centrul procesului, actul predării, în concepţia modernă, accentul se pune funcţiile învăţării, participarea elevilor/ preşcolarilor în dobândirea cunoştinţelor şi formarea de priceperi şi deprinderi. Evaluarea, în calitate de reglator al procesului, este indispensabilă atât predării, cât şi învăţării, mai mult, aceasta fiind intrinsecă. Prin evaluare, cadrul didactic urmăreşte cum învaţă preşcolarii, îi ajută să conştientizeze propriile succese sau eşecuri, să-şi amelioreze performanţele şi eforturile, îşi evaluează propria sa activitate, elaborează judecăţi de valoare despre el însuşi, ca educator, despre calitatea lecţiilor, reuşita sau nereuşita unor strategii utilizate.
In evaluarea online a preșcolarilor se folosesc mai multe metode. Cea mai răspândită metodă este evaluarea orală realizându- se prin întrebări și răspunsuri pe bază de povești, poezii, imagini sau doar manipulare de obiecte concrete din diferite domenii. Evaluarea orală este specifică situațiilor in care performanța trebuie obținută prin comunicare orală.
Evaluarea cu ajutorul calculatorului constituie un mijloc modern şi necesar în realizarea procesului evaluativ. Deoarece lucrul la calculator este o activitate foarte îndrăgită de copii poate constitui un prilej de evaluare care asigură unitate cunoaşterii, depăşind graniţele disciplinelor printr-o abordare interdisciplinară a conţinuturilor. Aşa cum în viaţa de zi cu zi nu folosim cunoştinţele disparate, acumulate la anumite discipline şi nu valorificăm capacităţi specifice unei materii este important să formăm preşcolarilor o gândire integratoare. Jucându-se la calculator, copilul este pus în situaţia de a aplica în contexte noi şi variate cunoştinţele acumulate anterior Jocuri, cum ar fi: „Piti-clic îşi alege o meserie „La fermă”, „ Cine ştie, câştigă!”, „ Cu matematica în lumea poveştilor”, „ Hai la şcoală”, ”Alfabetul”, „Vreau să ştiu” pun copiii în situaţia de a-şi valorifica cunoştinţele acumulate la diferite domenii de cunoaştere ( DŞ, DLC, DEC, DOS ). Evaluarea cu ajutorul calculatorului prezintă anumite caracteristici: răspunsurile sunt apreciate cu exactitate, timpul util de lucru este gestionat corect, rezultatele sunt confirmate sau infirmate imediat, există posibilitatea abordării unui subiect printr-un joc, dar cu nivel diferit de complexitate, fapt ce oferă satisfacţii tuturor copiilor. Dezavantajul acestei metode constă în faptul că se măsoară mult mai greu abilităţile, stările afective, atitudinile şi conduita preşcolarului.
Tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuarea unor activități didactice la distanță, în perioada suspendării cursurilor. Cu toate acestea, o parte din activitatea didactică uzuală (față-în-față) nu se poate face online/ la distanță, având astfel un impact negativ asupra învățării temeinice. Apar disfuncții în ceea ce privește următoarele activități de suport pentru învățare: comunicare autentică și relaționare umană, sprijin personalizat pentru elevii cu nevoi speciale de învățare. In cazul copiilor cu CES se recomandă individualizarea învățării, educatorul/profesorul psihopedagog lucrează individual cu fiecare preșcolar care este asistat online de părinte, sprijinul părinților în acest caz fiind primordial.
În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). Beneficii pentru preşcolari: un mediu de învăţare mult mai confortabil, dar care necesită suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de acasă)
Jocurile didactice – sunt instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul conferințelor on-line. În activitatea online cu copiii preșcolari cu CES am utilizat: Worldwall și Learningapps.
Worldwall este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri interactive pentru susținerea învățării, fiind posibile de la 1 la 8 modele. (De exemplu: Cuvântul lipsă, Anagrame, Puzzle, Rebus, Adevărat sau Fals, Sortează, Chestionare, Spânzurătoare, Deschide cutia etc); Este un instrument digital ușor de utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.net. Se pot ușor partaja-link, cod de încorporare.
De exemplu o activitate desfășurată cu elevii cu CES preșcolari în worldwall, a presupus ca aceștia să sorteze după culori roșu- galben anumite obiecte, / sau să grupeze forme geometrice după culoare iar la sfârșit se poate verifica cu părintele dacă răspunsurile au fost corecte, /care au fost greșite, și se poate relua jocul.

Learningapps- este o platformă care oferă modele de aplicații, precum şi posibilitatea creării de conținut; Există aplicații interesante (de exemplu: rebus, uneşte perechile, puzzle, completează cuvântul lipsă etc.); Avantajul este că se pot ușor partaja (link, cod de încorporare) sau pot fi folosite drept material de învățare pe platforma LearningA pps (creând clase în care să îi invitați pe copii, se pot face si sondaje pentru a măsura feed-back-ul) –https://learningapps.org

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente limite în relaționarea cadru didactic – elev. Are însă și limite, care au impact negativ asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual. În mod explicabil, sprijinul pe care în mod tradițional îl ofereau elevilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date fiind limitările tehnologice implicite.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *