METODE, TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE ONLINE

PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR BADAR ANNAMARIA ȘCOALA GIMNAZIALA „DR. BALASI JOZSEF” CURTUIȘENI

Evaluarea este o componentă de bază a procesului de învățământ. Poate fi definită ca o acțiune de măsurare, apreciere care vizează rezultatele învățării. Evaluarea permite monitorizarea și verificarea stadiului atins în învățare și cunoaștere. În funcție de momentul realizării, evaluarea poate fi: inițială, continuă și finală. În realizarea evaluării putem folosi două categorii de metode: metode tradiționale de evaluare (probe orale, scrise și practice) și cele alternative/complementare (observarea sistematică a activității și a comportamentului, investigația, proiectul, portofoliul).
Evaluarea online este o parte necesară a învățării la distanță. În procesul evaluării online utilizăm multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţională faţă în faţă. Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare. Evaluarea online permite o flexibilitate mai mare asupra locului, momentului și modului în care se desfășoară evaluarea și oferă o gamă largă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile. Evaluarea online, ca și evaluarea obișnuită, poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, continuă şi cumulativă.
Cea mai frecventă punere în practică a evaluării online este reprezentată de testele tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip “da”/”nu” (“adevărat”/”fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns din mai multe posibile, asociere de imagini, texte, sau întrebări cu răspuns deschis.
Astfel, evaluarea online prin teste de tip chestionar este o metodă ce poate fi aplicată indiferent de materie, are un nivel înalt de obiectivitate şi provoacă elevii să aibă o atenţie sporită pentru a face alegerile sau completările corecte, în acelaşi timp creându-le o imagine de ansamblu asupra materiei.
Exemple de instrumente de evaluare online:

Probe orale: comunicare video-audio, participarea la discuţii online ex. Meet
Probe scrise: teste de tip chestionar, teste propunând probleme spre soluționare, quiz-uri şi întrebări online;
Probe practice: poze despre desene, obiecte realizate, schițe, grafice, video despre intrepretare de cântece, interpretare de rol, recitare de poezie etc.
Proiecte: proiecte tematice, teme colaborative
Portofolii: alcătuirea şi predarea de portofolii

Exemple de aplicații online care pot fi utilizate în evaluarea elevilor:
1. Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer. Aplicația permite crearea mai multor tipuri de întrebări:
– Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante, elevul trebuie să aleagă un singur răspuns;
– Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte;
– Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul lacunar, având variantă de verificare;
– Poll (sondaj)
– Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul oferit este cel corect.
2. Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook. Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-un mod interactiv în rezolvarea testului.
3. Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea diferite teste interesante și attractive pentru copii.
4. LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste etc.
În concluzie putem afirma că Evaluarea- față în fată și online- este și va rămâne procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii utile, permiţând luarea unor decizii ulterioare.
 
BIBLIOGRAFIE
1. Alexandra Manea, Gabriela Bărbulescu: De la cunoașterea elevului la evaluarea competențelor sale, Editura Delta Cart Educațional, Pitești 2012
2. Letiția Trif: Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Editura Eurostampa, Timișoara, 2008
3. https://edict.ro/instrumente-online-pentru-evaluarea-elevilor/
4. https://iteach.ro/experientedidactice/studiul-evaluarii-on-line

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *