TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

PROFESOR ÎNV. PREȘ. MIJA ADINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BIANU

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi, apoi tehnologia.
Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Provocarea pentru profesori este să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie, cu un document electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare.
 În continuare o să vă prezint un test de evaluare, susținut online pe platforma Zoom.
TEMA SĂPTĂMÂNII: EVALUARE INIȚIALĂ
TEMA ZILEI: „Eu şi familia mea‟- exerciții de citire a unor imagini
 DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DOMENIUL ȘTIINȚĂ
 DISCIPLINA: CUNOAŞTEREA MEDIULUI
DOMENIUL DE DEZVOLTARE: DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
 ❖ relații, operații și deducții logice în mediul apropiat;
❖ cunoaşterea şi aplicarea cunoştinţelor legate de corpul omenesc.
COMPORTAMENTE:
 ❖ identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii – problemă şi provocări din viaţa proprie;
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
1 – identifică membrii familiei sale;
2 – recunoaşte cel puţin 1-2 activități desfășurate în familie;
3 – denumeşte cel puţin un comportament pozitiv;
4 – respectă regulile simple de convieţuire socială.
SARCINI DIDACTICE: în varianta transmisă părinților prin intermediul Zoom, Meet, Facebook.
Se expun pe rând sarcinile didactice, resursele educaționale și se dau explicații copiilor, atunci când este nevoie:
 S1 – Spune ce vezi pe jeton! Prezintă-te pe tine şi familia ta! joc- exerciţiu;
S2 – Alege copilul care își ajută mama! (jetoane); joc- exerciţiu;
 S3 – Îmbracă fetiţa/băiatul! folosind figuri geometrice (te poți inspira din linkul atașat sau poți folosi obiecte din garderoba păpușii tale! joc- exerciţiu practic;
 S4 – Spune ce face mama/tata acasă; joc- exerciţiu;
 S5 – Colorează copilul cu care ai vrea să semeni!- Fișă
 Se fac aprecieri asupra activității copiilor, sunt încurajați să rezolve sarcini, să participe activ la activitate.
MATERIALE NECESARE: Jetoane, PPS „Eu și familia mea!‟, Îmbrăcăm păpușa https://www.youtube.com/watch?v=g4gjvNUGPaM
REFLECȚII ÎN URMA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ACASĂ: În urma activității desfășurate se măsoară nivelul de îndeplinire a sarcinilor aplicând baremul de apreciere de mai jos pentru planificarea demersului pedagogic, pentru perioada imediat următoare şi eventual, pentru cazurile speciale, proiectarea unor programe de recuperare. Rezultatele vor fi consemnate în fişa pentru aprecierea progresului individual al copilului.
BAREM DE APRECIERE:
5 – 4 SARCINI = comportament atins = A
3 – 2 SARCINI = comportament în dezvoltare = D
1- SARCINĂ = comportament care necesită sprijin = NS

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *