METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUARII ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR: LUNGU MARIA CRISTINA GRĂDINIȚA CU P.P. ,,FRAȚII GRIMM”, SIBIU

Perioada preṣcolaritӑții contribuie la dezvoltarea capacitӑților perceptive ṣi senzoriale, din punct de vedere emoțional, prin reprezentӑrile imaginației ṣi memoriei, progresele acestora fiind asociate dezvoltӑrii motricitӑții, dar ṣi la dezvoltarea relațiilor cu ceilalți, receptivitatea realitӑții înconjurӑtoare, acțiunilor ṣi comportamentului adulților care sunt cu uṣurințӑ imitați prin jocuri. Se ştie dintotdeauna că în grădiniţă acţiunea de educare se desfăşoară mereu pe baza unei organizări sistematice a procesului educativ şi pe baza alcătuirii unui plan, astfel încât în permanenţă să fie controlabilă măsura în care ne-am îndeplinit menirea de educatoare şi dacă ne-am făcut datoria faţă de propria noastră conştiinţă.
Aprecierea activităţii copilului şi a activităţii desfăşurate de educatoare se realizează întotdeauna prin evaluare. Evaluarea este „o componentă esenţială a activităţii de învăţământ în general, a procesului didactic în special.“ (Voiculescu, E.), o componentă esenţială a procesului instructiv educativ din grădiniţă, fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui copil în parte şi ale grupei în ansamblu .În accepţiunea ei cea mai simplă, evaluarea semnifică descrierea rezultatelor obţinute, aprecierea acestora în funcţie de criteriile stabilite, de gradul de cuprindere al preşcolarilor, de dotarea tehnico-materială. Sub acest aspect ştiinţific evaluarea duce la determinarea gradului la care obiectivele fixate dinainte în program au fost sau nu realizate. Pe lângă funcţiile de măsurare, de diagnosticare şi de prognozare, un rol important al evaluării este stabilirea demersului didactic din perioada următoare, care urmăreşte în primul rând socializarea copiilor (pentru cei de nivel I) şi pregătirea pentru şcoală (cei de nivel II).
Pentru preşcolar, evaluarea are funcția de a-l ajuta să fixeze, să consolideze şi să reţină cunoştinţele prin repetare şi întărirea pozitivă pe care evaluarea o determină, îi mărește încrederea în forţele proprii şi îi descurajează comportamentele negative, îi susţine interesul pentru cunoaştere, stimulându-i şi dirijându-i învăţarea, contribuie la formarea capacităţii de autoapreciere şi la stimularea tendinţei de autoafirmare, contribuie la întărirea legăturii grădiniţei cu familile lor.
Evaluarea se poate realiza prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce pot fi aplicate atât în activităţile de grup, cât şi individuale/ frontale, comportamentele urmărite fiind stabilite în funţie de domenii de dezvoltare. În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să urmărească valențele pedagogice alea cestora (gradul de interacțiune, de comunicare și colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.). Aplicațiile feed-back sunt instrumente de măsurare a impactului învățării, de sondaj și de evaluare. Utilizarea platformelor educaționale și aplicațiilor disponibile precum Jocuri on-line, Kinderpedia, Quizizz, Kahoot, Mentimete în evaluarea online, poate oferi profesorului o serie de opțiuni, prin valorizarea rezultatelor și oferirea de feedback fiecărui preṣcolar, creativitatea manifestată fiind deosebitӑ.
Folosind aplicația Jocuri on-line, cadrele didactice pot selecta jocuri educative special concepute pentru a-i ajuta pe copii să își dezvolte anumite abilități. Aceste jocuri îi învață pe cei mici ce înseamnă obiectivele, îi ajută să înțeleagă importanța respectarii unor reguli, să se adapteze la diverse situații neprevăzute, să rezolve anumite probleme și nu în ultimul rând, să interacționeze cu cei din jur. Jocurile educative îmbunatățesc latura emoțională a celor mici, deoarece scot la iveală sentimente precum bucurie, emoții, creativitate, implicare. Astfel, preșcolarii nu resimt nici un fel de presiune, ci iși petrec timpul într-un mod plăcut și constructiv. Pentru evaluare profesorii pot selecta dintr-o gamă foarte variată de jocuri interesante și educative precum: jocuri de logică, jocuri matematice, jocuri științifice și lingvistice, astfel încât probele pot fi adaptate şi diversificate în funcţie de tipul domeniului de competenţă, de conţinuturile acesteia, de obiectivele propuse, de posibilităţile tehnice concrete de evaluare și în funcţie de specificul domeniului evaluat. Prin intermediul aplicației Jingsawplanet- preșcolarii pot rezolva puzzle-uri on-line, fiind o aplicaţie care permite încărcarea unui fişier de tip text sau fotografie şi decuparea sub forme de piese în funcţie de complexitatea dorită.
Un alt instrument on-line pentru feed-back este Quizizz, cu ajutorul căruia se pot realiza evaluări formative într-un mod distractiv pentru preșcolari. Acesta permite inserarea de răspunsuri multiple, imagini, audio text, sondaje, răspunsuri deschise, se pot utiliza atât pentru învățarea sincron live, cât și pentru cea asincron. Este importantă pentru că oferă profesorului statistici, progresul copiilor, precum şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc. Folosind instrumentul on-line pentru feed-back Kahoot, profesorul poate creea teste interactive pentru copii. Pot fi adăugate imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentrua crește gradul de interacțiune al jocului. Se poate juca pe desktop, tablet sau telefon mobil. Rezultatele testului sunt vizibile tuturor, la încheierea acestuia, sub forma unui clasament.
Folosind platforma Kinderpedia profesorii pot forma grupe, creea evenimente, pot adauga imagini si filmulete sau pot atribui documente și sarcini individuale sau de grup pentru copii.
Implicarea părinților în evaluarea online este esențială și se poate realiza prin activități comune (părinți-copii-educatoare), activități de consiliere, discuții informale indivduale, prin analiza portofoliului online individual al copilului, prin analiza agendei de comunicare cu părinții, fişe, fotografii, etc., sporind, astfel, preocuparea acestora pentru munca educativă şi conţinutul informaţional vehiculat de educatoare şi atrăgând sprijinul lor ca parteneri în educaţie. Acest lucru ajută familia să știe care sunt obiectivele programului educațional corespunzător vârstei copilului lor, precum și ce înseamnă și care sunt domeniile de dezvoltare, care este stadiul de dezvoltare la care se află propriul copil, ce este capabil să rezolve la un moment dat în raport cu vârsta și cu stadiul anterior de dezvoltare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *