INSTRUMENTE ŞI METODE DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE

PROFESOR INVATAMANT PRIMAR: BUTURUGA ALEXANDRA

Cum evaluăm elevii în mediul online? Sunt eficiente sau nu metodele de evaluare online? Evaluarea online reflectă înţelegerea şi nivelul de efort al elevilor? Acestea sunt o parte din întrebările pe care cadrul didactic şi le adresează. În condiţiile actuale, procesul de evaluare reprezintă o provocare pentru toţi participanţii la procesul instructiv-educativ.
 În rândurile ce urmează, voi realiza un scurt inventar cu câteva aplicaţii, metode şi platforme utilizate de cadrele didactice pentru a realiza evaluarea online.
Evaluarea prin proiect
Este o metodă de evaluare sistematică care poate furniza informaţii preţioase cu privire la competenţele elevilor. Tema proiectului poate fi propusă de profesor sau elevi. Elevii trebuie să îşi stabilească obiective, să cerceteze, să proceseze materialul, să realizeze o formă finală a proiectului şi să îl prezinte. În urma prezentării, elevul primeşte feedback de la profesor şi colegi. Această metodă de evaluare este foarte îndrăgită de elevi.
Observarea sistematică
Este o metodă ce oferă profesorului o serie de informaţii cu privire la competenţele, abilităţile, atitudinile deţinute de elev. Această metodă este eficientă dar mare consumatoare de timp.
Google Forms
Este o aplicaţie gratuită oferită de Google cu ajutorul căreia cadrele didactice pot realiza probe de evaluare ce cuprind itemi cu răspunsuri multiple, itemi cu răspunsuri închise şi deschise.
Wordwall
Cu ajutorul aplicaţiei wordwall, cadrul didactic poate realiza diferite activităţi interactive, ca: roata provocărilor, anagrame, cărţi de joc. Aceată aplicaţie este potrivită elevilor din învăţământul primar, elevii fiind foarte încântaţi de activităţile realizate cu ajutorul aplicaţiei.
Liveworksheets
Cu ajutorul acestei aplicaţii, cadrele didactice pot transforma fişele de evaluare tradiţionale în fişe de evaluare interactive. Folosirea acestei aplicaţii prezintă un mare avantaj, şi anume, autocorectarea fişei de lucru.
În concluzie, există o mare varietate de metode şi tehnici cu ajutorul cărora cadrele didactice pot evalua online. Aceştia trebuie să selecteze aplicaţiile şi metodele care se potrivesc cel mai bine elevilor evaluaţi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *