APLICAȚII ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE FOLOSITE ÎN MEDIUL ONLINE

PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR JURCA GEANINA – MARIANA ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 TIMIȘOARA

Este important să îi ținem în continuare aproape pe copii de învățare în această perioadă, astfel încât în momentul când revin la școală, readaptarea să fie mai ușoară.
Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate oricând si oriunde.
Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile interumane între elevi și profesori, dar și între elevi, cu reale efecte în timp.
Profesorii trebuie să știe în ce măsură elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. De asemenea, elevii trebuie evaluați la sfârșitul semestrului și al anului și acordată o notă finală care să reflecte atât înțelegerea, cât și nivelul lor de efort. Instrumentele de evaluare online pentru profesori sunt o parte necesară a învățării la distanță. Dacă avem un control asupra lacunelor lor de învățare, atunci putem ajusta lecțiile pentru a viza respectivele lacune.
Diferite instrumente de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Instrumentele de evaluare formativă sunt chestionarele, sarcinile și întrebările și discuțiile din clasă pe care profesorii le folosesc pentru a evalua și ghida (sau pentru a forma) procesul de învățare al elevilor lor. Instrumentele de evaluare sumativă sunt eseurile și testele finale date la sfârșitul unui proiect, curs, semestru, unitate, program sau an școlar.
În continuare, voi prezenta câteva astfel de instrumente/ aplicații ce pot fi utilizate în evaluarea elevilor.
Wordwall este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe, chestionare, potriviri, jocuri de cuvinte, identificarea unor cuvinte lipsă etc. În această aplicație se găsesc și materiale gata create de alți utilizatori. Înregistrarea se poate face prin contul Google sau Facebook.
Folosind instrumentul Wordwall, putem crea cu ușurință un set de întrebări pe care să le folosim în cazul predării sincrone sau asincrone. Aceste tipuri de teste le putem folosi ca warm up (încălzire) sau la finalul lecției, pentru a asigura feed-back-ul. Toți elevii vor fi implicați într-o mod interactiv în rezolvarea testului.
Jocurile/ testele create le putem distribui elevilor noștri, dând clic pe butonul „Partajează”.
Quizlet este o altă aplicație cu ajutorul căreia putem crea teste și pentru aceasta se accesează adresa următoare quizlet.com . Aici se pot crea în mod gratuit 8 teste.
LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități interactive, teste etc. Se accesează adresa learningapps.org și se crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba în română. În partea de sus a aplicației avem următoarele opțiuni:
• Bara de căutare
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat
Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența unor avatare amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer.
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața aplicației. În partea stângă găsim meniul care prezintă următoarele facilități:
• crearea unui test;
• căutarea unor teste create anterior;
• vizualizarea rapoartelor;
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi;
• conține clase create sau importate de pe Classroom;
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau care predau la mai multe clase).
În concluzie, procesele evaluative îşi relevă deplin funcţiile feedback, atunci când cadrul didactic şi elevii se regăsesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional. Aceasta presupune ca fiecare dintre interlocutori să conștientizeze rolul pe care îl deţine la nivelul interacţiunii didactice şi să folosească reacţiile partenerului pentru a-şi optimiza propriul comportament.
Învățarea există și în mediul online, iar pentru profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi orizonturi către educație.
 
BIBLIOGRAFIE:
*Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii, Editura Aramis, București, 2002;
* Radu, T I., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2000

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *