TEHNICI ȘI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE ONLINE

PROFESOR INVAȚAMANT PRIMAR MANOLACHI LILIANA ȘCOALA GIMNAZIALA ,,LUCIAN GRIGORESCU” MEDGIDIA

Prin platformele și aplicațiile disponibile online, drumul este larg deschis pentru diverse tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită. Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia. Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare – atât evaluarea sumativă cât şi formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul de certificare şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite tipuri ale acestui tip de proces..
 În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii).
Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care pot fi enumerate ca: posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; monitorizarea răspunsurilor elevilor;evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis; evaluările pot fi păstrate şi reutilizate;furnizarea de feedback imediat. Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi procesele de colectare şi administrare. Evaluarea online poate fi utilizată:ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;ca o contribuţie la întregul proces de evaluare;în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. Evaluarea online poate furniza:mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată evaluarea; o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile O aplicație care transformă procesul de evaluare intr-un proces mai interesant. Aplicația se numeste Socrative și este un instrument de evaluare formativ care permite unui profesor să verifice nivelul de înțelegerea al tuturor elevilor în timpul unei lecții. Aplicația poate fi accesată la https://socrative.com/ Quiz – permite profesorilor să creeze chestionare cu răspunsuri multiple, adevărate / false sau cu răspuns scurt, pe care să le poată salva și să le folosească din nou. În clasă, profesorul lansează testul, iar elevii îl completează în timp real pe dispozitivele lor. Space Race – elevii completează un test, dar de această dată ei concurează unul împotriva celuilalt pentru a obține o navă spațială de la o parte a ecranului la cealaltă. Quick Question – profesorul adresează oral o întrebare cu răspunsuri multiple, adevărată / falsă sau cu răspuns scurt sau o scrie pe tablă. Elevii folosesc Socrative pentru a alege răspunsul corect. Exit Ticket – elevii reflectă la sfârșitul unei lecții. Există două întrebări importante (Cât de bine ați înțeles materialul de astăzi și ce ați învățat în cadrul lecției de astăzi?). Profesorul lanseasă testul prin accesarea butonului LAUNCH. Elevii accesează pe telefon aplicația, aleg STUDENT LOGIN, introduc ROOM NAME, adică codul pe care îl primesc de la profesor, elevii își introduc numele și pot rezolva testul. Elevii din ciclul primar pot beneficia și ei de aceste aplicații Plickers (http://plickers.com) – un instrument interactiv și totodată, o modalitate versatilă de a crea teste de tip grilă și adevărat/ fals pentru elevii din ciclul primar și gimnazial. Aplicația are o interfață prietenoasă, tocmai prin simplitate și ușurința cu care și un cadru didactic mai puțin experimentat poate să creeze o clasă (prin introducerea numelui elevilor), un test. Profesorul are posibilitatea să-și formuleze întrebările, numărul de răspunsuri, tipul de răspunsuri, poate adăuga imagini pe baza cărora va formula întrebările. Elevii nu au nevoie de lucrare scrisă, deoarece aplicația permite proiectarea (cu ajutorul unui videoproiector) a întrebărilor și a variantelor de răspuns, aceștia răspunzând doar prin ridicarea unui card (unic prin formă și personalizat) ce este oferit gratuit de aplicația Plickers. Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv.
 
BIBLIOGRAFIE:
*https://www.noi-orizonturi.ro/2020/05/04/cum-evaluam-online-pedagogia-ma…
*https://iteach.ro/experientedidactice/studiul-evaluarii-on-line
*http://www.sg12tm.ro/wp-content/uploads/2019/08/Ghid-aplicatii-TIC-proie…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *