EVALUAREA LA MATEMATICĂ -ÎN MEDIUL ONLINE –

PROFESOR IONESCU MARIA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA”, PLOIEȘTI

Fie că folosim la clasă metodele clasice/ tradiționale de evaluare: probe orale, scrise sau practice sau alte metode complementare: autoevaluarea, investigația, proiectul, referatul, harta conceptuală, metoda R.A.I. (Răspune- Aruncă-Interoghează) sau multe altele, ideal ar fi să se realizeze o „evaluare multicriterială și multiinstrumentală”, dar și să se evite subiectivismul în notare. În mediul online îmbinăm platforme sincron cu platforme asincron pentru a capta atenția elevilor și pentru a-i motiva, dar și pentru a evalua.
Pentru evaluare sau autoevaluare putem folosi teste, care conțin atât itemi cu răspuns deschis, cât și itemi cu răspuns multiplu și care ne oferă nota la final. Astfel, prin aceste tipuri de evaluări, online, obținem rezulate imediate pentru toți copii și putem remedia/ discuta acele aspecte care nu au fost rezolvate corect în cadrul testului. Este bine ca elevii să fie anunțați că vor fi testați periodic, să știe că și în această perioadă – de pandemie – orele/ lecțiile se desfășoară serios, iar profesorul se asigură că aceștia rămân motivați. (chiar dacă este din cauza notelor)
Există platforme / aplicații care te ajută să-ți construiești propriul test, cu itemi obiectivi sau nu, cu un număr mai mic sau mai mare de întrebări și aș începe cu

FORMULARELE GOOGLE https://docs.google.com/forms/u/0/ (pentru partea de teorie și aplicații sau pentru a stabili dacă activitatea a fost eficientă),
platforma PROPROFS, https://www.proprofs.com/quiz-school/create-a-quiz/,

dar și altele unde poți folosi teste sau materiale deja existente:

https://lectii-virtuale.ro/activare?status=1;
https://sorinborodi.ro/ ;
https://profesorjitaruionel.com/ ;
https://www.khanacademy.org/;
https://www.ixl.com/math/;
https://www.mathportal.orphpg/math-tests;
https://quizizz.com/ ;
https://www.thatquiz.org/.

Pentru elevii care susțin examene naționale sau participă la concursuri, există o varietate de instrumente de evaluare ce pot fi folosite pentru autoevaluare, pornind de la subiectele date în anii anteriori care pot fi accesate la adresa http://subiecte.edu.ro/2020/ sau subiectele de antrenament propuse de minister https://rocnee.eu/blog/, culegeri online sau lecții interactive, ce se găsesc la adresele https://lectii-virtuale.ro/activare?status=1 sau https://asq.ro/bomber/tasks.html sau site-uri de specialitate cum ar fi:

http://www.mateinfo.ro ;
http://www.mategl.com/download.htm;
www.scientia.ro ;
http://matematica.comxa.com/ ;
www.gazetamatematica.ro ;
http://fmi.unibuc.ro/ ;
www.rms.unibuc.ro;
http://www.teachertube.com/;
http://www.physics.pub.ro/Admitere/subiecte.html sau multe altele.

Realizarea unui astfel de test trebuie să țină cont de competențele generale vizate, de tipul de itemi aleși, atfel încât să obținem informațiile dorite. ( dacă doresc să verific abilitățile de calcul cu numere întregi nu propun spre rezolvare probleme de geometrie – chiar dacă ar implica calcule numerice). Un alt aspect foarte important este ca testul propus să precizeze baremul de evaluare și notare, iar acesta să fie urmat de o oră de discutare/rezolvare a itemilor propuși. Discutarea lucrărilor elevilor se poate face folosind statisticile obținute în mod automat, la finalul testului, deoarece constatăm mai ușor care itemi au pus în dificultate mai mulți elevii și avem astfel o viziune mai clară asupra lacunelor elevilor.
Ca dezavantaj putem spune că necesită ceva timp crearea unui astfel de test, este posibil ca materialele să fie în limba engleză, dar după ce au fost create primele teste, profesorul deprinde abilitățile de realizare și are avantajul de a avea un instrument util de evaluare la clasă. Avantajul ar fi că elevul obține, la final, nota și profesorul economisesște timpul necesar corectării acestor teste, lecția devine interactivă și îmbinăm noțiunile de limbi moderne cu cele de TIC și matematică.
Elaborarea instrumentelor de evaluare de calitate, reprezintă o activitate complexă și dificilă, care cere o bună pregătire, imaginație și creativitate. Evaluarea nu trebuie utilizată pentru a pedepsi, ea trebuie să fie formativă și să ne ajute să îndrumăm fiecare elev să-și corecteze greșelile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *