METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE PLATFORME WEB PENTRU EVALUAREA ORALĂ

PROFESOR JURCHELA CRISTINA GRĂDINIŢA PP. NR.22 TIMIŞOARA

 Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor prin care se colectează, organizează şi interpretează datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, elaborate în conformitate cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unei judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan educaţional.
Atât evaluarea directă faţă în faţă, cât şi evaluarea online, au aceleaşi obiective, diferenţa fiind că lucrăm cu alte platforme. Vom respecta aceleaşi procedee ca şi în cazul evaluării orale tradiţionale. Diferenţa este că nu ne aflăm în aceeaşi sală de clasă.
Trebuie încă de la început să stabilim criterii clare, să stabilim competenţele şi obligatoriu să avem o grilă de evaluare.
Evaluarea poate fi individuală sau de grup. Pentru evaluarea de grup putem folosi Zoom, iar pentru cea individuală Zoom breakout rooms –când copilul intră în camera de aşteptare câteva minute. Această formă este foarte bună pentru copiii timizi. Trebuie să se evite sarcinile de reproducere şi să se pună accentul pe sarcinile creative.
GLOGSTER este o platformă bazată pe cloud pentru crearea de prezentări şi învăţare interactivă. Permite combinarea de text, imagini, video şi audio pentru a crea un poster interactiv. Se alege tema, iar copiii vin cu materialul pentru acea temă. La final, aceştia trebuie să explice de ce au ales imaginile respective pentru poster.
Cu aplicaţia BUBBLS.US se poate realiza o hartă.
 
Evaluarea asincron
Există platforme pentru înregistrarea mesajelor audio. VOCAROO şi VOICE SPICE cu ajutorul lor copilul răspunde la întrebări înregistrându-se, iar apoi trimite înregistrarea ca şi temă.
FLIPGRID- cu ajutorul acestei platforme digitale, elevii postează filmuleţe, minidezbateri, analiza unui citat, etc.
BLABBERIZE- este platforma în care copilul se pune în pielea unui personaj şi se înregistrează, răspunzând la întrebări, etc.
CĂRŢI DIGITALE- în această platformă copilul pune text, imagine, voce şi reuşeşte să realizeze cartea.
PLICKERS-aplicaţia este un instrument de evaluare interactivă, o modalitate versatilă de a crea un text de tip grilă şi adevărat/fals în baza unei imagini. Aplicaţia este prietenoasă, cadrul didactic poate să creeze un set de întrebări pentru fiecare clasă în parte.
Beneficii :

Evaluare formativă mai rapidă
Feedback instantaneu
Lecţii interactive
Elevi mai implicaţi
Profesori mai creativi

WOOCLAP-instrument de feedback interactiv. Oferă posibilitatea de a organiza diverse activităţi interactive sondaje, nouraşe de cuvinte, braimstorming pentru o interacţiune rapidă şi eficientă la orice tip de lecţie.
Toate aceste platforme şi mijloace de evaluare conduc la o creştere a calităţii procesului de evaluare prin implicarea directă şi activă a copilului .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *