EVALUAREA ONLINE METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII –

PROFESOR: NENEA IONELIA MĂDĂLINA SPECIALIZAREA: GEOGRAFIE COLEGIUL NATIONAL ,,ELENA CUZA’’, BUCURESTI DATA: 1 NOI. 2020

EVALUAREA PRIN INTERMEDIUL PORTOFOLIULUI DIGITAL
 Competentele digitale si trecerea la sistemul online de predare-invatare determina adaptarea continuturilor si activitatilor didactice la cerintele instrumentelor on-line.
Portofoliul digital este un instrument complex de evaluare, care reflectă experienţa şi include rezultatele relevante obţinute prin celelalte forme de evaluare . Un portofoliu digital reprezinta o colectie de lucrari care pot sprijini invatarea si joaca rol de evaluare .
Metoda de realizare a portofoliilor digitale este adresata atat elevilor din ciclul gimnazial cat si din ciclul liceal. acestia putand utiliza instrumente bazate pe web de publicare pentru a realiza portofolii digitale.Un portofoliu digital contine diferite elemente: texte, desene, grafice, imagini, fotografii, secvente sonore, lucrarile fiind selectate de elev sau de profesor, in functie de criteriile stabilite.
Portofoliul oferă o imagine completă a progresului înregistrat de elev de-a lungul intervalului de timp pentru care a fost proiectat, prin raportarea la criterii formulate în momentul proiectării. Acesta permite investigarea produselor elevilor, care de obicei rămân neimplicate în actul evaluativ, reprezentând un stimulent pentru desfăşurarea întregii game de activităţi. Portofoliul se poate încadra într-o evaluare sumativă, furnizând nu doar o informaţie punctuală, într-un anumit moment al achiziţiilor elevului, ci chiar o informaţie privind evoluţia şi progresele înregistrate de acesta în timp, alături de informaţii importante despre preocupările sale.
Structura şi componenţa unui portofoliu se subordonează scopului pentru care a fost proiectat portofoliul şi nu invers, scopul şi criteriile de evaluare se deduc dintr-un portofoliu deja întocmit. Structura, elementele componente obligatorii şi criteriile de evaluare sunt stabilite de profesor, având ca bază de pornire preocupările elevilor. Alegerea elementelor de portofoliu obligatorii se subordonează obiectivelor de referinţă prevăzute în programa modulului respectiv şi obiectivelor de referinţă, suplimentare stabilite de profesor. La momentul potrivit, profesorul va prezenta elevilor un model al unui portofoliu, compatibil cu vârsta acestora, conţinând elemente asemănătoare cu cele propuse ca temă, criterii de apreciere formulate clar şi caracteristica valorică a diferitor elemente.
Portofoliul digital este relevant pentru creativitatea elevilor, iar profesorul trebuie să demonstreze flexibilitate apreciind elementele suplimentate introduse în structura sa. La recomandarea profesorului sau la alegerea elevului, pot deveni componente ale portofoliului, elemente care au fost evaluate anterior. Se evidenţiază astfel, capacitatea elevului de realiza o lucrare unitară, de a se racorda temei abordate prin utilizarea instrumentelor TIC.
Pentru a avea succes în demersul de utilizare a portofoliului, trebuie stabilită o tematică care să-l conducă pe elev la surse de informaţii diferite de cele utilizate la şcoală, precum şi la forme de comunicare mai complexe. Tematica şi sursele de informare recomandate trebuie să sensibilizeze elevul şi să stimuleze interesul său pentru domeniul abordat.
 Rolul portofoliului în eficientizarea procesului de predare-învăţare:implicare, exprimare liberă, confruntare, acţiune, aplicare, cercetare, experimentare, competenţe de procesare a informaţiilor din mediul virtual, de generare de noi cunoştinţe, aplicare, învăţare activă, colaborare;
Pentru a fi cu adevărat util, un portofoliu trebuie să aibă anumite caracteristici, şi anume: să aibă obiective multiple, elevul să folosească multe surse digitale de obţinere a datelor,, să fie explicit, să aparţină celui evaluat;
 Portofoliul poate fi axat şi pe dezvoltarea unei anumite abilităţi sau competenţă, precum dezvoltarea gândirii critice, investigarea unui fapt geografic, realizarea de analize comparative referitoare la diferite regiuni geografice.. Portofoliul este un instrument de evaluare care îi dă elevului posibilitatea de a lucra în ritmul propriu şi de a se implica activ în rezolvarea sarcinilor de lucru stabilite. Elevul este implicat în realizarea unor materiale virtuale care să-l reprezinte mai bine, fapt care va contribui la dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor digitale însuşite de-a lungul şcolii. Portofoliul sintetizează activitatea elevului pe o anumită perioadă de timp.
În proiectarea portofoliului, profesorul trebuie să stabilească obiectivele/ competenţele vizate prin elaborarea portofoliului, să anunţe ce piese trebuie să cuprindă portofoliul, să anunţe criteriile de evaluare a proiectului şi să stabilească perioada de elaborare a portofoliului. Trebuie să i se lase elevului libertatea de a introduce în portofoliu o serie de piese pe care le consideră ilustrative pentru interesele sale deoarece această metodă de evaluare este relevantă pentru originalitatea şi creativitatea elevului.
Criterii de evaluare.:
Conţinutul portofoliului- existenţa sumarului protofoliului; diversitatea pieselor pe care le conţine:
Calitatea lucrărilor din portofoliu : utilizarea a cel puţin cinci surse web;
Estetica : tehnoredactarea; calitatea imaginilor; aranjarea pieselor din portofoliu după un anumit criteriu;
Originalitate, creativitate – portofoliul este o sursă de învăţare; Acest tip de portofoliu cuprinde atât piese alese independent de către ele, cât şi piese recomandate de către profesor, se constituie progresiv astfel încât este un indicator al evoluţiei elevului pentru o anumită perioadă de timp.
 Pentru evaluarea portofoliului digital, elevul transmite cadrului didactic portofoliul, prin intermediul tehnologiei si internetului- platforma, unitati mobile de stocare, e-mail, urmand ca acesta sa fie arhivat si evaluat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *