PROBĂ DE EVALUARE

PROFESOR PENTRU INVAȚAMANT PREȘCOLAR, ROMAN CATALINA – EUGENIA GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 22 BOTOȘANI

DOMENIUL EXPERENȚIAL: Domenliul Limbă şi Comunicare
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului
TEMA:  ,, Personaje din poveşti”
DOMENIUL DE DEZVOLTARE: DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A
 PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
❖ Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare.
COMPORTAMENTE:
❖Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii
OBIECTIVE OPERAȚIONALE

identifică titlul unei povești având la dispoziție elemente aparținând acesteia;
recunoaște două momente din cadrul poveștii pe baza descrierii imaginilor;
desparte cuvinte în silabe;
numără cuvintele într-o propoziție.

Copilul pornește în căutarea unei  ,, comori ”. Drumul ce trebuie parcurs este descoperit cu ajutorul unor indicii. Acestea se află răspunzând corect la întrebările găsite în plicuri numerotate. Fiecare întrebare are două răspunsuri ilustrate. Dacă copilul alege răspunsul corect, află indiciul și poate continua jocul. Dacă răspunsul este greșit copilul primește întrebări ajutătoare.
Sarcinile didactice, resursele didactice vor fi trimise părinților prin intermediul mail / WhatsApp, Zoom, Meet, etc.
Se expun pe rând sarcinile didactice, resursele educaționale și se dau explicații copiilor, atunci când este nevoie.
S1 – Găsește răspunsul la ghicitoarea:
 ,,Un rotund puțin turtit,
În livadă găzduit,
Are frunză și codiță,
Mustăți, dar nu-i pisicuță.
Pe-o jumătate-i infocat,
Pe cealaltă-i luminat.” (Mărul)
Copilul va alege imaginea care ilustrează răspunsul ghicitorii. În cazul de față, mărul.
Indiciul primit va fi o imagine cu o fântână.

S2 – Sunt date personaje dintr-o poveste cunoscută. Copilul trebuie să recunoască povestea din care fac parte personajele, și să aleagă două imagini din povestea respectivă dintre cele trei scene din povești. Va descrie în câteva propoziții fiecare moment din poveste identificat.
Indiciul primit va fi imaginea unui cuptor.

3 – Desparte în silabe cuvintele: pui, pară, cocoș, grădiniță, păpușă!
 Indiciul primit va fi imaginea cu lada fermecată.

S4 – Numără cuvintele din propoziția
  ,, Mingea a sărit peste gard în stradă.”!.
 Indiciul primit va fi imaginea cu portretul lui Ion Creangă.

Drumul parcurs și indiciile primite au dus la descoperirea comorii care este o carte cu povestea  ,, Fata babei și fata moșneagului”, scrisă de Ion Creangă.
Se fac aprecieri asupra activității copiilor, sunt încurajați să rezolve sarcini, să participe activ la activitate.
BAREM – DESCRIPTORI:

În urma activității desfășurate se măsoară nivelul de îndeplinire a sarcinilor aplicând baremul de apreciere. Se stabilesc măsuri de ameliorare și de dezvoltare și rezultatele vor fi consemnate în Fişă pentru aprecierea progresului individual al copilului.
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:

 ,,Curriculum pentru educaţia timpurie-2019”
Ștefania Antonovici, Melania Ciobotaru, ,,Educarea limbajului-extindere: îndrumător pentru educatoare”, Editura Aramis Print, București, 2005;
Dr. Mihaela Ionescu (coord.), Carmen Anghelescu, Cristiana Boca ,, , Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani”, Editura Vanemonde, București, 2010.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *