EVALUAREA ONLINE ÎN GRUPA ARICILOR

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR KISS BEÁTA LIT „HORVÁTH JÁNOS” MARGHITA

„De fiecare dată când închizi o şcoală, va trebui să construieşti o închisoare. Ceea ce câştigi pe o parte, vei pierde pe cealaltă.” – Mark Twain
 
Evaluarea reprezintă actul didactic complex, integrat procesului de învăţământ, ce urmăreşte măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, valoarea, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de perfecţionare a actului didactic. Experiența actuală ne ajută să înţelegem că tehnologiile sunt instrumente de aplicat cu atenție și în mod adecvat. Continuӑm împreunӑ, în mediul online, sӑ oferim aceeași educație de înaltă calitate și să ne îndeplim misiunea în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este inaccesibilӑ. Nu degeaba au numit acest an şcolar „Un an şcolar altfel…..”, pentru că aşa şi este, din păcate preşcolarii nu frecventează grădiniţele, ci învaţă iarăşi online.
Dar totuşi cum putem evalua copiii de grupă mare online, grupa aricilor? În primul rând le-am transmis diferite fişe de lucru, cu care le-am putut verifica competenţele de dezvoltare a capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini și conduite noi, încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor și experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare, descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive, sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare pe tot parcursul vieţii. Aceste fişe au putut fi rezolvate prin mijlocirea telefoanelor inteligente, o soluție găsită pe parcursul numeroaselor încercări de evaluare online.

Am creat jocuri prin mijlocirea unor pagini și programe specializate, precum worldwall.net sau jigsawplanet.com. Cu aceste jocuri am realizat și un concurs virtual între copiii din grupă: cine reușește să finalizeze în cel mai scurt timp jocul trimis, a putut adeveri printr-un screenshot. Aceste jocuri au fost utilizate atât la activitățile pe domenii experiențiale, cât și la jocurile și activitățile liber alese.

Temă captivantă a fost ziua având ca subiect ariciul, mai ales când a trebuit să pregătească sandvișuri respectând tema.

Preșcolarilor grupei mari, grupa aricilor, le-am pus la dispoziție diferite cântece, poveşti cu ajutorul linkurilor despre temele pe care am dorit să le evaluez. În aşa fel am desfăşurat evaluări la copiii din grupa pe care o conduc. Părinții au colaborat cu cadrele didactice pe parcursul învățării online, au manifestat o atitudine pozitivă față de acest tip de evaluare venind în sprijinul demersului didactic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *