PRACTICI INOVATOARE ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE

PROFESOR POIATĂ LILIANA, LICEUL TEHNOLOGIC ,,J. M. ELIAS” SASCUT

Utilizarea eficientă a învățării deschise, online, multidisciplinare pentru a permite o învățare mai flexibilă, se realizează prin activități, sesiuni interactive care susțin dobândirea unor abilități transferabile, antreprenoriale și digitale. Partea de teorie este disponibila fiecarui participant pe tot parcursul cursului atât în cadrul claselor de studiu, cât și acasă, pentru aprofundare individuală.
Cu ajutorul animațiilor și simulărilor realiste, platforma e-learning Electude revoluționează metodele de învățare a cursurilor privind tehnologia construcțiilor de mașini, cu accent pe latura funcțională. Platforma Electude este o modalitate de învățare avansată, o resursă educațională deosebit de utilă elevilor, dar și profesorilor, care integrează o bază de date cu lecții, sarcini, simulări și teste online. Este definită în prezent ca cea mai eficientă și mai modernă metodă care poate fi utilizată pentru a explora informațiile dorite din domeniul Mecanică-Auto.
 Platforma permite elevilor să folosească materialul virtual și să învețe din el concentrându-se în mod constant pe aplicațiile practice. Experimentele virtuale folosite în modulele de învățare sunt cele mai bune modele de prezentare a experimentelor în timp real, eliminând nevoia de achiziționare a echipamentelor costisitoare ( ex.machete cu motoare, planșe etc. ).
Unul dintre exemplele de bune practici pe care le-am adus în liceul nostru a fost implementarea platformei Electude la clasele din domeniul mecanic.
După crearea conținutului de către profesor, elevul poate accesa lecțiile, testele din cadrul modulelor prin logarea în contul Elev.

 
 
Exemplu
 Se pot selecta din meniu lecțiile pe care dorim să le parcurgem la clasă sau doar pentru a le vizualiza personal. Acestea pot fi alocate individual sau pentru toată clasa, pentru întreaga săptămâna de predare sau o anumită perioadă de timp.
 Individualizarea procesului de învăţare este asigurată prin alocarea individuală a modulelor oferind accesibilitate, flexibilitate pentru elevii care învață mai repede sau pentru cei rămași în urmă care vor să recupereze (în weekend).Astfel, instruirea asincronă, în care participanţii nu sunt conectaţi în acelaşi timp la reţea se poate îmbina cu invățarea sincronă din timpul orelor de curs, la școală.
 Elevii pot continua studiul modulelor de unde au rămas sau pot răsfoi modulele pe care le-au terminat. Modulele sunt organizate pentru activitatea de învățare după un cuprins standard oferit de platforma electronică și sunt grupate pentru diferite nivele de învățare.
De asemenea se pot crea cursurile personale pentru tot anul, de predare, care vor fi valabile tot timpul deci munca profesorilor este redusă enorm de mult. Profesorii își pot încărca propriile fișiere( max. 5MB) pe site-ul Electude al organizației lor și pot partaja acest conținut cu utilizatorii Electude din cadrul organizației lor sau cu toți utilizatorii Electude la nivel mondial – așa cum doresc.
 
 

 
 
 Fiecare lecție este compusă din paragrafe scurte în care conținutul este prezentat într-o manieră concisă care captează atenția elevilor. Softul platformei permite vizualizarea celor trei niveluri de învățare: inițiere, înțelegere și aplicare. Platforma de e-learning integrează un LMS cu o bază de date cu lecții, sarcini, simulări și teste.
La clasa a XI –a P, fiecare profesor de specialitate a înscris elevii pe platformă, au creat conturi de elev și s-au accesat modulele de specialitate, conform conținuturilor curriculum-ului, sau după nevoile de pregătire/recuperare ale fiecărui elev.
 
 

 

 

 
În cadrul culturii de specialitate pentru anul I, au fost parcurse o serie de lecții din cadrul modulelor Lăcătușerie generală și Organe de mașini.Sunt prezentate în continuare, secvențe de lecție parcurse de elevi.
Pentru Modulul Lăcătușerie general-clasa a IX-a, pot fi accesate lecții despre mijloace pentru măsurarea mărimilor mecanice sau a sculelor utilizate la operațiile de prelucrare
 

 
La sfârșitul fiecărui segment din lecție elevii trebuie să răspundă la una sau mai multe întrebări pentru a continua. Acest sistem îmbunătățește foarte mult reținerea informației și face ca învățarea să fie mai interactivă, concepută pentru elevii de azi ai generației digitale.
 

 

Software-ul ține evidența răspunsurilor corecte și a numărului de încercări pentru a obține rezultatul corect. Acest lucru oferă profesorilor cel mai bun feedback cu privire la progresul real al elevilor înscriși la acest curs.
Rezultatele modulelor de învățare sau ale cursurilor pot fi văzute în mai multe moduri. Există prezentări generale pentru fiecare grup și pentru fiecare elev, pentru o colecție de cursuri, pentru un singur curs sau pentru un singur modul. Se pot tipări sau exporta aceste vizualizări, de ex. pentru a le procesa într-un program de calcul tabelar precum Excel sau OpenOffice.
Profesorul poate monitoriza în orice moment performanțele elevilor, conform nivelului de dificultate abordat. Nivelul abilităților și cunoștințelor ale elevilor poate fi măsurabil
 

 
 
Toate rezultatele și informațiile privind progresul acestora sunt prezentate într-o diagramă tip bară. Această diagramă constă din zone verzi, roșii, albe și uneori gri. Aceste culori reprezintă o parte a conținutului de învățare și au următoarea semnificație:

verde: terminat corect
rosu: terminat incorect
gri: terminat dar cu rezultat necunoscut
alb: neterminat

 
Platforma permite „lucrul în echipă”, prin corelarea rezultatelor a doi elevi la un modul. În acest fel, elevii pot lucra împreună pe un modul, în timp ce rezultatele apar pe ambele conturi ale elevilor.
Un beneficiu major al utilizării acestei platform o constituie faptul că, la sfârșitul unei sesiuni complete de formare, se pot acorda certificatele care specifică performanța elevilor la un nivel de curs. În acest fel sefacilitează recunoașterea și validarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor dobândite prin învățarea formală, non-formală și informală; Când elevul are acces la un curs, pagina cu rezultatele individuale conține un tabel cu certificate (potențiale). Accesând pagina de ansamblu a certificatului și calificarea asociată acestuia se afișează toate certificatele parțiale acordate.
Pentru calificările predefinite, elevii trebuie, de obicei, să îndeplinească anumite cerințe formale (indicatori de performanță). Indicatorii de performanță ai unei calificări pot fi legați de modulele care sunt incluse în curs, dacă se adaugă șablonul de certificat.
 

 
 
 Activităţile de învățare prin intermediul platformei la elevii din grupul țintă de la clasele a XI-a, în cadrul Modulului III-Automobile, au anticipat o schimbare în procesul de învățare susţinut în cadrul claselor de la învățământul profesional. Mai mult, acest mod de predare s-a putut extinde și la ceilalți elevi de la calificarea mecanic auto, la clasele a IX-a și a X-a. Rezultatele așteptate se prezintă astfel:
-la nivel funcţional: crearea unui cont pe platforma Electude pentru fiecare profesor/elev: în urma lecțiilor parcurse, atitudinea elevului faţă de procesul de învățare a trecut de la perceperea acesteia ca o activitate standard, de rutină înainte de realizarea conturilor pe platformă, la perceperea acesteia ca un instrument de cunoaştere, de învățarea modului în care funcționează vehiculul, diagnosticarea problemelor și reparații într-un mod interactiv;
-la nivel acţional: utilizarea eficientă în cadrul orarului, dar şi individual, a resurselor informaţionale digitale; personalizarea învățării cu multiple valențe, accesul facil, aplicația având o interfață grafică realistă,; oferirea de feed-back continuu conduc la formarea și dezvoltarea competenţelor de autocunoaştere, autopoziţionare, autopromovare şi de conștientizare a a propriului potenţial în rândul elevilor, mai bine pregătiți pentru meseria aleasă.
 Platforma Electude reprezintă un mijloc de învățare constructivist, oferind o cale efectivă de inovare, reprezentând prin instrumentele oferite un argument în favoarea utilizării tehnologiei informației în procesul de predare/învățare.
 Utilizarea acestei platforme ca instrument de predare prezintă următoarele avantaje:

Înțelegerea noțiunilor științifice, a conceptelor se realizează pe o diversitate de metode definite prin interactivitate, implicare, comunicare, colaborare, iar construirea cunoașterii se realizează prin activității individuale sau de grup;
Posibilitatea prezentării informațiilor și structurarea conținutului științific într- o manieră intuitivă care stimulează interpretări deschise, inovative, constituindu-se într- un mijloc de formare a unor valori, atitudini pozitive;
Oportunitatea oferită elevului de a seta propriul ritm de învățare, primind feedback-ul progresului în orice moment al studiului ;
Permite realizarea feedback-ului prin care elevul este înștiințat despre calitatea/corectitudinea răspunsului la rezolvarea cerinței.

 Conținutul și varietatea modulelor standard se potrivesc perfect cu programul de predare asincron și sunt o alternativă la curriculumului existent.
Elevii au căpătat/şi-au dezvoltat abilitatea de a identifica şi de a consulta o sursă de informaţii care să le faciliteze în viitor autocunoaşterea, realizarea unei aplicaţii în vederea obţinerii unui job, cunoaşterea unor profesii din perspectiva propriilor opţiuni etc.
 Prin activităţile desfăşurate la clasă integrând tehnologia digitală prin intermediul platformei de învățare, ne propunem să dezvoltăm la elevi atitudini pozitive fata de învăţare, creșterea stimei de sine, capacitatea de a acţiona şi rezolva problemele în mod responsabil, conștientizarea faptului că dezvoltarea personală/profesională este un proces de învăţare activă întreprins pentru ei înşişi.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *