METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

PROFESOR: POPESCU CRISTIAN ȘCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU DEPARAȚEANU”, ROȘIORII DE VEDE, TELEORMAN

 În stabilirea evaluării la disciplina geografie am în vedere două dimensiuni. În primul rând accord atenție etapei de proiectare și elaborare a testului stabilirea competenţelor specific care urmează să fie evaluate, elaborarea obiectivelor de evaluare, alegerea tipului de itemi corelat cu conţinuturile studiate. În al doilea rând țin cont de dimensiunile didactice ale procesului și anume:
evaluarea cunoştinţelor accumulate, evaluarea capacităţii de aplicare a cunoştinţelor și evaluarea capacităţilor intelectuale este corelată cu obiectivele formative.
 Consider că aceste etape de elaborare a testelor se pot păstra și în format digital utilizând diferite instrumente online. Instrumentele de evaluare utilizate de profesor pot fi de natură formativă sau sumativă. Pentru evaluarea formativă folosesc testele tip grilă , utilizând platformele Google Forms, Quizizz, deoarece acestea au următoarele avantaje permit crearea de întrebari cu multiple răspunsuri, crearea unei grile cu mai multe răspunsuri corecte;elevul poate complete un enunț lacunar dar și raspunsuri deschise. Aceste teste se corectează automat iar elevii își primesc feedback- ul imediat prin afișarea punctajului.
 Un alt tip de instrumente de evaluare și cu feedback imediat, cu o interfață atractivă unde putem adăuga imagini, clipuri video şi diagrame întrebărilor pentru a crește gradul de interacțiune al jocului sunt aplicațiile Kahoot, Learningapps. Aceste instrumente crează interactivitate , elevii devin activi și își îmbunătățesc învățarea.
 Rolul nostru ca dascăli este să explorăm diferitele moduri prin care aceste instrumente pot permite elevilor să-și împărtășească ideile și să le confrunte cu cele ale colegilor lor. Trebuie să ne stabilim obiectivul de a îmbunătăți experiența de învățare, de a crește motivația elevilor. Evaluarea este conectată la toate schimbările care au loc în societate, deci ea se modernizează. Revigorarea evaluării presupune o interconectare în toate aspectele şi modurile specifice ei.
 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *