IMPORTANȚA PROCESULUI EVALUĂRII ÎN SISTEM ON-LINE, ÎN VEDEREA STABILIRII DEMERSULUI TERAPEUTIC- RECUPERATOR

PROFESOR PSIHOPEDAGOG CÎRNEANU IOANA ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 3

“Evaluarea reprezintă un proces continuu formal sau informal de apreciere a calității, a importanţei sau a utilităţii activităţii de predare-învăţare, proces desfăsurat din nevoia cotidiană de secole, de comparare sau ameliorare a acestuia”. (Radu, I.T.)
Este necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să întărească şi să susţină interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume spre acumularea de cât mai multe cunoștinte şi spre activitatea de învăţare.
Logopedia este o disciplină de sinteză și în analiza patologiei limbajului trebuie să se țină cont de faptul că limbajul este cel mai important mijloc de relație între conștiință și realitatea obiectivă, fiind instrument al cunoașterii și comunicării. Logopedia răspunde cerinței de abordare normal-patologic, a copilului logopat, operând cu un diagnostic și o terapie complexă, pentru a asigura un echilibru prezumtiv și eficient între cele două entități.
Scopul examinării este acela de a pune în evidență multitudinea factorilor etiologici, cât și măsura în care aceștia contribuie la determinarea perturbării. Evaluarea înțeleasă ca un proces complex de examinare, nu se poate reduce la cercetarea izolată a unor aspecte din domeniul limbajului, ci trebuie parcurs circuitul complex al etapelor examinării. Evaluarea trebuie să-i permită specialistului să-și adapteze terapia fiecărui caz în ansamblu, deci trebuie depășit diagnosticul care se limitează la tulburarea limbajului, pentru o descriere clinică a personalității în ansamblu: motricitate, afectivitate, inteligență, adaptabilitate, echilibrul psiho-social etc.
Evaluarea în procesul de terapia tulburărilor de limbaj este de o importanță critică, în a obține informații despre tulburarea prezentă, în a descrie traseul terapeutic ce trebuie parcurs, pentru a reuși să se realizeze programul terapeutic potrivit. Evaluarea copilului din punct de vedere logopedic este un proces complex și dificil de parcurs. O atenție deosebită trebuie acordată atmosferei în care se desfășoară evaluarea.
Provocarea în contexul pandemic actual rezidă din faptul că neavând contact direct cu copilul trebuie să utilizezi un număr mai mare de teste, probe, pentru a avea o acuratețe a diagnosticului. Întrebările puse inițial au fost legate de durata expunerii elevului în fața calculatorului și de eficiența echipamentelor audio-video, de claritatea și acuitatea acestora, precum și de a identifica instrumentul de e-learning cel mai eficient.
O altă provocare în contextul online, ține de faptul că implicarea este absolut esențială și instrumentele utilizate trebuie să creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă.
Examinarea limbajului presupune acuratețea și precizia lui ca structură fonetică, articulator lingvistică, de aceea sunt urmărite aspectele ce țin de: – respirațe, ritmul și fazele ei,
– fonație, posibilitatea de a imita tonurile prelungite, tăria, uniformitatea și constanța lor, înălțimea și durata,
– articularea, posibilitatea de a realiza mișcările mandibulei după caz, folosirea vălului palatin pentru articularea sunetelor nazale și non-nazale, de a întinde, țuguia sau rotunji buzele, de a realiza adaptarea labială, bilabială, sau labio-dentară, poziția lingvo-alviolară, lingo-velară etc.
Există o altă serie de aspecte ce sunt obligatoriu verificate și care fac privesc schema corporală, gradul de formare al structurilor perceptiv motrice de culoare, formă, dimensiune, orientarea spațială, orientarea temporală, capacitatea de diferențiere fonematică și gradul de dezvoltare al auzului fonematic, noțiunile de vocabular și structura gramaticală, precum și aspectele ce țin de disgrafie.
Procesul de evaluare al dezvoltării limbajului, cu evidențiere aspectelor patologice este finalizat o dată cu așezarea rezultatelor, în documentul cu acest specific și care este Fișa logopedică. Aceasta este structurată pe domenii și permite realizarea unui ,,profil logopedic“ al fiecărui copil analizat. Pe baza acestui amplu proces de evaluare se poate trece la elaborarea demersului terapeutic, elaborându-se ceea ce se numește Programul de Intervenție Personalizat și care va reprezenta ghidul de orientare pe tot parcursul procesului corectiv-terapeutic.
În realizarea unei evaluări complexe, cât și a desfășurării procesului terapeutic am optat pentru platforma Google Classroom. Aici am putut desfășura activitatea cu elevii prin opțiune Meet video chat, care este inclus gratuit; unde am putut încărca și personaliza teme pentru fiecare elev și am oferit feedback direct fiecărui elev.
 
BIBLIOGRAFIE:
– Veronica Bâlbâie – ,, O interesantă cazuistică logopedică “ – Ed. PIM, Iași 2008
– Ioana Drugaș, Laura Hărdălău – ,,Psihologia și logopedia“ – Ed. Primus, Oradea 2011
– Radu, I.T. (2000),Evaluarea în procesul didactic, București: Editura Didactică şi Pedagogică, RA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *