DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE ÎN EVALUARE ONLINE A PREȘCOLARILOR CU CES ÎN CADRUL TERAPIILOR SPECIFICE DE COMPENSARE

PROFESOR PSIHOPEDAGOG: MUȘUȚAN LIANA ANGELA GRADINIȚA SPECIALA CLUJ-NAPOCA

Activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului este o formă de organizare a procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învăţare-evaluare, care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor/elevilor în sala de curs, cu activităţi de studiu individual şi activităţi didactice în sistem online. (Ordin nr. 5545/2020, 10.09. 2020)
 Mediul educaţional virtual reprezintă un ansamblu de mijloace educaţionale digitale şi de comunicare care asigură desfăşurarea procesului educaţional prin activităţi specifice organizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum:
– platforme digitale educaţionale sau destinate creării şi partajării resurselor educaţionale deschise (RED);
– aplicaţii destinate comunicării prin intermediul tehnologiei şi al internetului specifice dispozitivelor: desktop, laptop, tabletă, telefon, cu ajutorul cărora se poate comunica în sistem de videoconferinţă;
– resurse informaţionale digitale – se referă la resurse educaţionale deschise de tip lecţie, test, tutorial etc. disponibile pe platforme digitale educaţionale, precum şi alte resurse de tip text, imagine, modele etc. ce pot fi folosite în procesul educational; (Ordin nr. 5545/2020, 10.09. 2020)
 Terapiile specifice de compensare sunt activități de intervenție specifică, de reabilitare / recuperare / compensare, desfășurate de profesori specialiști (profesor psihopedagog, kinetoterapeut, psiholog) în cabinete special amenajate.
 În contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, predarea și evaluare online în cazul preșcolarilor cu dizabilități se realizează cu dificultate datorită:
– particularității diagnosticelor preșcolarilor (deficiență mintală moderată, severă, autism infantil, ADHD, sindroame genetice etc.) ;
– capacității reduse de adaptare la situații noi a preșcolarilor cu CES;
 – reticenței / refuzului preșcolarilor de a participa la activitățile / evaluarea online (refuzul de a comunica cu profesorul în fața unui ecran; unii preșcolari asociază tableta / telefonul cu joaca, unde ei au controlul absolut și astfel acceptă cu dificultate să fie conduși spre alte activități cu tableta / telefonul))
– instabilității psihomotorii;
– mediului vulnerabil din care provin unii preșcolari, ceea ce împiedică desfășurarea activităților / evaluare online;
 – slabei / lipsei de pregătire a părinților pentru oferirea de suport preșcolarilor cu dizabilități în învățarea/evaluarea online;
– lipsei unor tehnici eficiente de lucru a părinților preșcolarilor cu CES pentru continuarea terapiilor acasă;
– lipsei de timp / de interes a părinților pentru participarea la activitățile / evaluarea online;
– burn-out -ul părinților (indus de faptul că au un preșcolar cu CES, incertitudinea zilei de azi, mediul vulnerabil, lipsa accesului la terapii, suprasolicitarea cu activitățile online );
– lipsei abililităţilor tehnice sau de lucru cu dispozitive mobile sau platforme online a părinților ;
 Având în vedere caracteristicile și diagnosticele preșcolarilor cu CES, dar și lipsa de feedback și implicare din partea unor părinți, evaluarea în cadrul terapiilor specifice de compensare online este dificilă și uneori imposibilă, mai ales în ceea ce privește aplicarea unor teste standarde de evaluare . Evaluarea preșcolarilor cu CES în cadrul terapiilor specifice de compensare de către profesorul psihopedagog se realiza, în formă fizică prin metoda observației directe, prin interviul cu părintele, prin aplicarea unor teste / probe standardizate / fișe de evaluare în funcție de diagnosticul și particularitățile preșcolarilor. Preșcolarii cu CES fiind dependenti de un adult în accesarea device-urilor, evaluarea sub orice formă în cadrul terapiilor specifice de compensare online nu poate fi obiectivă. S-ar putea realiza o evaluare printr-un interviu online cu părintele, dar și acesta în lipsa unei evaluări obiective nu ar fi concludent. Astfel, se impun pe viitor adoptarea de măsuri ameliorative pentru recuperarea orelor de terapii specifice de compensare și pentru realizarea de evaluări obiective față în față.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *