TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE LA DISCIPLINA MATEMATICĂ

PROFESOR: ROTARU CARMEN ȘCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU DEPARAȚEANU”, ROȘIORII DE VEDE, TELEORMAN

„Evaluarea şi responsabilitatea sunt obiective de valoare. Scopul este de a crea un sistem care evaluează în mod util şi corect ceea ce avem în grijă şi care nu deformează procesul instructiv.”
 (Theodor Size)
 
 În condiţiile învăţământului contemporan se impune o altă manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, în care rolul principal este al profesorului, deoarece doar el oferă elevilor un model de proiectare/realizare a procesului integrat de predare – învăţare – evaluare mai eficient. Caracteristicile evaluării asistate de calculator centrat, cu adevărat, pe elev, oferă posibilitatea de a demonstra nivelul de posedare a cunoştinţelor, de formare a diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei diversităţi de instrumente adecvate obiectivului de evaluare propus. Proiectarea şi exploatarea cu succes a strategiilor, metodelor şi tehnicilor de evaluare presupune combinaţia, în doze diferite, potrivit naturii probei, de principii şi reguli cu imaginaţie creativă.
 Evaluarea în învățământ este delicată datorită impactului pe care acesta îl are asupra elevilor. În prezent, pentru a păstra dinamica și atractivitatea activităților de predare-învățare, sunt utilizate tot mai frecvent metode inovative de evaluare, asistate de calculator, care se referă la utilizarea tehnologiilor informaţionale şi a celor de comunicaţii, a mediilor pentru distribuirea materialelor didactice şi pentru formarea competenţelor la elevi în vederea atingerii celei mai înalte rate de evaluare a rezultatelor şcolare. Instrumentele online reprezintă noi provocări pentru profesori în furnizarea și evaluarea educației, dar oferă, de asemenea, mari oportunități de inovare care permite tuturor elevilor să învețe împreună. Este foarte ușor să creezi teste și să te distrezi! Testele create cu ajutorul aplicaţiilor pot fi accesate de către elevi de pe telefoanele mobile, tablete, laptop sau calculatoare conectate la Internet.
 Tehnicile de evaluare au valoarea unor procedee didactice integrabile în cadrul oricarei metode/strategii de evaluare. Exemplu: tehnici de evaluare prin chestionare, lucrari scrise, lucrari practice, teste de cunostinte examene etc). Tehnicile de evaluare sunt concepute in sens tehnicist, subordonandu-se unor algoritmi de organizare si utilizare a unor instrumente si procedee de evaluare.
 Instrumente online pentru evaluare sunt foarte multe și îmbracă diferite forme, cu design deosebit, cu implicarea activă a utilizatorilor, oferă posibilitatea de a ne crea conținut. Instrumentele pe care le-am utilizat la clasă și care au strârnit interesul elevilor sunt: Kahoot, LearningApps, Quizziz, Google Forms, Wordwall, Liveworksheets, etc. Le-am folosit pentru fixare, evaluare (formativă sau sumativă), am realizat fișe, chestionare atât pentru warm up (încălzire) cât și pentru finalul lecției. Printr evaluarea asistată de calculator, elevul nu va mai avea senzația că a fost defavorizat într-un fel sau altul, primește Feed-back imediat, climatul în care se desfășoară este mult mai plăcut, relaxant astfel încât elevii percep utilizarea acestor aplicații ca pe un joc.
 Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina și monotonia, îmbunătățind calitatea actului de predare-învățare-evaluare, învăţarea şi formarea individului, dezvoltarea creativităţii, partajarea informaţiilor şi colaborarea între utilizatori.
 Ca efect al utilizării acestor instrumente online elevii devin mai deschisi la ceea ce este inedit, sunt mai încrezători în forțele proprii, mai motivați, manifestând o atitudine creativă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *