ADAPTAREA EVALUARII LA TEHNOLOGIA MODERNA

PROFESOR: SAFTA MARIANA ALINA ȘCOALA GIMNAZIALA TUDOR VLADIMIRESCU, TARGOVIȘTE

Capacitatea de adaptare a unui curriculum, ce constituie un corolar al flexibilității sale, este fundamentală și se justifică prin ansamblul de mutații determinate de o societate în schimbare care tinde să se încline mai mult spre utilizarea tehnologiei.
Evaluarea este o  ,, activitate prin care sunt colectate, asamblate și interpretate informații despre starea, funcționarea și/sau evoluția viitoare probabilă a unui sistem”. Ea presupune un ansamblu de operații  ,,mintale și acționale, intelectuale, atitudinale, afective despre care se presupune că precizează: conținuturile și obiectivele ce trebuie evaluate; în ce scop și în ce perspectivă se evaluează; când se evaluează; cum se evaluează; cum se prelucrează datele și cum sunt valorizate informațiile; criterii de apreciere.
Actul evaluării presupune două etape distincte: măsurarea- operație de cuantificare a rezultatelor școlare; aprecierea-emiterea unei judecăți de valoare referitoare la rezultatele măsurate. Evaluarea are un rol foarte important în procesul de învățare. Atât evaluarea sumativă cât și cea formativă oferă informații despre evoluția elevului și orientează modalitatea de abordare a unor conținuturi din programă ce vizează însușirea unor competențe cheie. Evaluarea care este cuprinsă într-un exercițiu autentic de învățare poate fi parte din experiența învățării.
Evaluarea online a devenit foarte importantă în contextul actual, deoarece vine în sprijinul elevilor și profesorilor.
Cu ajutorul platformelor și aplicațiilor online se deschide larg drumul spre variate tehnologii utile în predare și evaluare. Profesorul trebuie să se adapteze noilor tehnologii, să le utilizeze la ore, să îi determine pe elevi să caute, să selecteze și să valorifice informațiile din online. Astfel, se dezvoltă gândirea critică prin metode variate, abilitățile TIC, și capacitățile de selecție a unor materiale. Elevii vor deveni mai creativi, vor utiliza diferite programe.
În activitatea online profesorii utilizează tehnologia pentru a veni în sprijinul acumulării rapide, creative a informațiilor. Astfel, se utilizează:
-Google Classroom: Profesorul postează materiale din care elevii își selectează informațiile predate la oră; adaugă teme, teste, teste online, oferă feedback și elevul primește rapid observațiile care îl ajută să îmbunătățească tema. În afară de Google Classroom se mai pot utiliza: CLASS DOJO, EDMODO.
-Google Jamboard: Profesorul vizualizează rapid răspunsuri scurte și ceilalți elevi pot observa răspunsurile pe post-it-uri virtuale.
Google Forms: Implică realizarea unor formulare care pot fi utilizate pentru a obține feedback sau pentru teste online cu evaluare automată. Profesorul creează întrebări-itemi obiectivi, semiobiectivi, subiectivi, itemi cu alegere multiplă, itemi de tip pereche. Elevii primesc punctajul imediat după completarea testului, în cazul itemilor obiectivi, cu alegerea unui răspuns corect, prin bifare. În cazul itemilor subiectivi, profesorul va evalua și va completa fișa de observație. Elevul va primi feedback și nota imediat și va observa greșelile. Deci elevii pot primi întrebări deschise, închise, cu mai multe variante de răspuns sau doar cu un răspuns. Profesorul va insera distractorii pentru a verifica atenția și gradul de stăpânire a informațiilor.
Kahoot: Este ca un test fulger, un joc atractiv în care elevii sunt implicați și primesc imediat feedback și punctaj. Aceste teste pot fi construite de profesori, dar și de elevi.
Wordwall: Se oferă mai multe tipuri de activități pentru evaluare. Sunt și programe de animație pe care le pot utiliza elevii.
Se pot utiliza instrumentele Vocaroo și Voice Spice pentru a evalua discursul oral al elevului la distanță. Temele realizate de elevi pot fi predate online, pot fi observate și de alți elevi din clasă, iar feedbackul poate fi dat imediat.
Beneficiile utilizării computerelor în procesul de evaluare sunt: notarea rapidă a unor răspunsuri; observarea răspunsurilor, progresului elevilor; lucrările rămân pe platformă, iar elevii primesc feedback imediat.
Evaluarea online poate fi realizată în clasă, acasă sau în orice loc, dacă există o conectare la internet și platformă de învățare. Ea poate să conțină: teme scrise, prezentări-proiecte, portofolii, dezbateri online, discuții, filmulețe, quizuri și întrebări online, activități experiențiale, teme colaborative, examene…
Evaluarea online este o soluție rapidă, atractivă care prinde din ce în ce mai mult teren, deoarece tehnica pune stăpânire pe activitatea noastră de zi cu zi.
 
 
*Emanuela Ilie , ,,Didactica literaturii române”, Collegium, Editura Polirom, 2008.
*Philippe Jonnaert, Moussadak Ettayebi, Rosette Defise ,,Curriculum și competențe – Un cadru operațional, ASCR, Cluj-Napoca, 2010.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *