METODE DE EVALUARE ȊN ȊNVATAMANTUL ONLINE LA DISCIPLINA EDUCATIE TEHNOLOGICA SI APLICATII PRACTICE

PROFESOR: VERONICA MIHAELA ROIDIS COLEGIUL NATIONAL”N. BALCESCU” LICEUL TEORETIC “N. IORGA” ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”R. TUDORAN“ BRĂILA

 Învăţământul online sau hibrid a fost de la început, este şi acum o provocare pentru noi toţi:profesori, părinţi şi elevi.Organizarea lecţiilor online sau hibrid presupune gestionarea resurselor materiale, resursele de timp şi mai ales solicitări suplimentare de cunoștințe privind realizarea materialelor şi postarea lor pe platforme. Evaluarea ȋn lecţiile online este ȋnsă cea mai solicitantă secvenţă.Inamicul numărul unu este timpul pentru că ora este mai scurtă (40 minute) și trebuie să găsim metode specifice care să ne permită să evaluăm formativ-continuu și sumativ corect elevii .Fără ajutorul tutorialelor , al webinarelor și cursurilor despre învățământul online nu aș fi reușit să mă adaptez acestor provocări.Am ȋnvăţat cum se realizează evaluarea online şi consider perfec adaptabile metodele , ȋn special pentru învățământul tehnologic , de la profesori care predau online în școlile din străinătate.Metodele si tehnicile nu ne sunt necunoscute iar tehnologia ne ajută foarte mult elaborarea tehnicilor de evaluare , în calculul notelor și statistică, dar timpul alocat pentru proiectarea și realizarea evaluării este mare.
 La disciplina Educație tehnologică aplic în evaluarea online tehnicile moderne: proiecte, prezentări, portofoliu dar și pe cele tradiționale orale, teste și aplicațiile practice.Proiectarea lor în online necesită cunoștințe bune în utilizarea computerului și a office-urilor.Am studiat mai multe platforme de lucru online dar utilizez plarforma G-Suite de la Google .Cu multe plusuri dar și cu minusuri cred că Google Classroom este ușor de învățat să o utilizăm, iar pe platformă are mai multe avantaje. Cum realizez evaluarea elevilor pe un semestru la o disciplină cu o oră pe săptămână? Am în vedere ca elevul să aibă două-trei note: pe lucrări scrise, pe evaluarea formativ-orală și/sau o notă obținută pe aplicațiile practice, proiecte, portofoliu, prezentări etc.Unii profesori numesc acestă notă , care reprezintă media mai multor note obținute pe aplicațiile din timpul semestrului, notă de performanță.
 Mă voi referi pe scurt cum se creează în online aceste metode de evaluare:
-evaluarea orală și scrisă sunt în parte ambele o provocare în online, din punct de vedere al timpului și tehnicilor utilizate.Evaluarea orală este , din punctul meu de vedere, greu de aplicat eficient la colective mari de elevi , mai ales la discipline cu o oră pe săptămână .Utilizez mai ales un tip de evaluare pe care Google Classroom îl pune la dispoziție quiz-ul, întrebări scurte din lecția de zi pe care le postez la începutul sau la finalul lecției , fie pentru evaluarea cunoștințelor învățate la lecția de zi sau pentru a asigura feedbeck-ul lecției predate.
 Proiectarea testelor necesită mult timp dar sunt eficiente dacă sunt corect elaborate.Există pe Classroom două posibilități de a creea teste:una este ca temă cu întrebări , alta este testul cu limită de timp pentru care trebuie să utilizezi Google Forms din My Drive de la + CREAȚI și o altă aplicație (Timify.me )necesară pentru programarea datei și timpului de lucru.Sunt tutoriale pe Internet din care poți învăța ușor cum să creezi astfel de teste.Odată aplicate însă elevii au o imagine clară asupra notelor obținute , a ceea ce au făcut corect sau ce au greșit, pot avea rezultatul pe loc sau programați să îl dăm mai târziu dacă avem și itemi cu răspuns scurt sau paragraf.Statistica rezultatelor și ponderea răspunsurilor corecte sau cu răspuns greșit le primești automat și le poți salva în fișiere Excel în My Drive sau în calculator.
-Proiectele, prezentarile sau referatele le creez în Activitate la curs pe + Creați -> Temă, de obicei într-o fișă de lucru /proiect pe care le postez cu limită de timp .Acestor teme proiect sau prezentări le atașez o grila de evaluare astfel încât elevului să îi fie foarte clar care sunt cerințele pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi punctajul. Fiecare temă trebuie apoi corectată, evaluată, notată și trimis răspunsul pe mail elevilor.Toate informațiile noi le găsim la De evaluat , apoi notele pot fi contabilizate statistic automat și salvate .
-Portofoliul elevului îl evaluez de obicei la sfârșitul semestrului sau anului școlar.Este evaluarea sumativă , o notă pe care o acord elevilor pentru toate activitățile din timpul semestrului sau anului școlar, pentru munca depusă laud elevii cu un portofoliu complet , făcut cu responsabilitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *