METODE DE EVALUARE ÎN GOOGLE CLASSROOM

PROFESOR VIOLETA IACENTIUC, COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA

După ce ani buni am privit instruirea asistată de calculator ca pe o metodă complementară a educației în cadrul disciplinei fizică, folosind sistemul AeL, softuri educaționale, simulări de fenomene fizice greu de realizat într-un laborator școlar, iată că am ajuns în vremurile când aceasta este pe primul loc, fiecare școală având propria platformă de învățare online. Voi aborda metodele și tehnicile de evaluare care se pot aplica în Google Classroom, aceasta fiind cea mai utilizată aplicație, intuitivă și conectată cu alte aplicații utile ca documente Google, formulare Google, Jamboard.
Pentru a realiza evaluarea în Google Classroom, din pagina “Activitate la curs”, se va selecta una din opțiunile: temă, temă cu chestionar sau întrebare. În funcție de itemii pe care dorim să îi includem în evaluare, vom face alegerea unei opțiuni:

pentru itemi obiectivi cu alegere multiplă, de tip pereche sau cu alegere duală și pentru itemii semiobiectivi cu răspuns scurt, cea mai potrivită alegere este „Tema cu chestionar”;
pentru itemii de tip întrebări structurate se poate utiliza opțiunea “Întrebare”;
pentru itemii cu răspuns deschis, de tip rezolvare de probleme sau eseu structurat, se poate folosi opțiunea “Temă”.

 
Dacă alegem ”Tema cu chestionar”, se deschide automat un formular gol Blank Quizz. Se introduc în formular întrebările și răspunsurile, nu uităm să dăm cheia de răspuns și punctajul pentru fiecare întrebare.

Ca avantaje din punct de vedere al profesorului avem pentru acest tip de evaluare: corectarea automată și faptul că pot vizualizate statisticile pentru fiecare întrebare a testului, media clasei, cele mai frecvente greșeli, etc. De asemenea se poate descărca un fișier Excel cu numele și rezultatele tuturor celor care au completat testul. Iar ca dezavantaj aș alege faptul că se poate trișa destul de ușor: un elev bun poate trimite (print screen sau via email) variantele corecte de răspuns la toată clasa! Eu recomand din propria experiență ca aceste teste să fie făcute vizibile pentru o scurtă perioadă de timp, maxim o oră, dacă dorim ca rezultatele să reflecte cunoștințele elevului.

Postarea de tip ”Temă” este cea mai complexă și oferă posibilitatea să atașăm materiale de diverse tipuri, să programăm tema, să setăm o dată de predare, să verificăm tema după ce o primim.
În exemplul din imagine am dat ca temă realizarea unui referat pentru portofoliu, despre viața și opera marelui savant Isaac Newton. Elevul poate încărca referatul și să marcheze ca terminată tema, iar profesorul o va putea analiza și nota. Este un control automat al muncii elevilor, profesorul având posibilitatea de a verifica imediat care sunt cei care nu au predat tema.
Postarea de tip “Întrebare” este și ea utilă, mai ales în momentul în care dorim să fixăm anumite noțiuni, principii. Ca exemplu am cerut elevilor să enunțe principiile mecanicii newtoniene și să dea câte un exemplu din viața de zi cu zi pentru fiecare dintre ele. Avem același control asupra elevilor, știm în orice moment cine a răspuns și cine nu. Putem să acordăm punctaje corespunzătoare fiecărui răspuns, toate rezultatele contabilizându-se automat în pagina “Note” din Google Classroom.
În concluzie, Google Classroom oferă înstrumente eficiente pentru realizarea evaluării elevilor în sistem online. Toate cele trei tipuri de opțiuni “Temă”, “Temă cu chestionar”, “Întrebare” pot fi utilizate cu succes în funcție de ceea ce ne-am propus să evaluăm. Notele obținute la chestionare, teme, întrebări apar automat în catalogul clasei, pe pagina „Note”, fiind un real sprijin pentru profesor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *