PROCESUL DE EVALUARE ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

PURDEL LOREDANA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TÂMBOEȘTI, VRANCEA

Societatea actuală putem spune că trece printr-un impas, impas care afectează toate ramurile sociale, însă noi trebuie să ținem pasul cu noile schimbări și să ne adaptăm pentru a reuși să evoluam din punct de vedere psihoindividual. Noile cerințe ale societății se referă la impunerea unei distanțe fizice care în învățământ ne îndrumă către realizarea activităților în mediul online.
Activitățile online au la bază procesul de predare-învățare-evaluare, acesta realizându-se după o bună planificare și proiectare a cadrului didactic având ca scop obținerea unor comportamente atinse și producerea de schimbări la nivelul psihoindividual al fiecarui preșcolar
Evaluarea este un proces complex indispensabil în actul de predare-învățare, deoarece prin intermediul ei se asigura feedback-ul și se stabilește măsura în care predarea s-a realizat eficient sau nu, cât și învățarea. Cand vorbim despre învățământul preșcolar, ne gandim la o evaluare frontală și individuala ce se realizaează prin observare directă și sistematică, prin analiza produselor, prin jurnalul metagognitiv ce poate fi metodă cât și instrument, prin scaunul autorului, metoda portofoliului, etc., dar punctul de interes și de noutate este ,,evaluarea online”.
Cea mai răspăndită metodă de evaluare online este evaluarea orală care se definește printr-o serie de întrebări și răspunsuri adresate direct celor mici, prin observarea sistematică care este o tehnică de evaluare care furnizează educatorului o serie de informaţii utile, diverse şi complete, greu de obţinut altfel prin intermediul metodelor de evaluare tradiţionale, ea are la bază o serie de instrumente cum ar fi fișa de observare (înregistrează informații legate de particularitățile personale ale copiilor manifestate în procesul didactic, educatoarea construiește această fișă în vedere individualizării procesului de învățământ, ea poate să surprindă mai multe lucruri, modul în care copilul își expune cunoștințele sau atitudinea față de ceea ce a studiat sau interesul acestuia pentru activități sau modul de adaptare de integrare la mediul grădiniței.), scara de clasificare (oferă informații despre frecvența cu care apare un anumit comportament și este realizată pe întrebări de formă: ,,În ce măsură copilul este activ în cadrul desfășurării activității?” ) și lista de control sau verificare (aceasta informează despre prezența sau absența unui comportament studiat comportamentul unui copil în cazul rezultatului unei probleme simple), apoi evaluarea scrisă ce are ca instrument fișa de evaluare, aceasta realizându-se prin trimiterea fișelor către preșcolari, iar rezolvarea acestora fiind trimise inapoi cadrului didactic prin whatsapp, messenger, email sau pe diferite platforme (în urma rezolvării acestor fișe se urmărește măsura în care itemii au fost rezolvați și comportamentele atinse).
În concluzie, evaluarea online se poate realiza prin intermediul unei evaluari mixte de tipul orală+scrisă și a uneia individuală, orală sau scrisă, acceasta fiind folosită cu scopul de a măsura, observa și aprecia comportamentele preșcolarilor în urma procesului de predare-învățare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *