EVALUAREA ONLINE LA MATEMATICĂ

REFERAT REALIZAT DE PROF. DELIA PANĂ, SCOALA GIMNAZIALĂ A. ODEANU, LUGOJ

 Evaluarea rezultatelor este etapa finală a procesului instructiv şi se realizează atât pe parcursul procesului de învăţământ cât şi în finalul acestuia. Evitarea erorilor în notare este imposibilă, dar se încearcă o limitare a acestora în noul sistem de învăţământ.
 Evaluarea eficientă este necesară atât evaluatorului cât şi elevilor şi părinţilor astfel apreciindu-se nivelul la care au fost realizate competenţele, cantitatea şi calitatea informaţiilor însuşite, progresul realizat, dificultăţile întâmpinate, dar şi unele modalităţi de perfecţionare a învăţării. În sensul cel mai larg, evaluarea se concentrează asupra eficienţei sistemului de învăţământ, considerat ca subsistem al sistemului social. Ea se pronunţă asupra funcţionalităţii sistemului supraordonat şi cel subordonat, învăţământul, prin prisma felului în care acesta din urmă raspunde exigenţelor şi aşteptărilor celui dintâi.
 Evaluarea este strict legată de măsurare. Operaţii complementare, prima presupune stabilirea condiţiilor necesare efectuării măsurării, iar a doua oferă suport matematic evaluării. O dată încheiat procesul de evaluare urmează notarea. Forma principală prin care se realizează măsurarea în procesul de învăţământ este nota – apreciere sintetică ce traduce evaluarea unei performanţe în domeniul învăţământului. Este adevărat că nu toate performanţele pot fi măsurate, dar în limita posibilităţilor trebuie să convertim performanţele în expresii cantitative. Din păcate nu se poate elimina subiectivitatea în notare, datorată atât profesorului cât şi elevului. Evaluarea poate fi corectă sau incorectă nu numai sub raportul adevărului sau corectitudinii logice, dar şi sub aspect etic. Subiectivismul profesorului este adesea pus în discuţie şi nu arareori el este invocat drept cauză a multor dezechilibre ce se produc la nivelul procesului educaţional.
 Evaluarea trebuie abordată în strânsă legătură cu finalităţile educaţionale, conţinuturile şi strategiile de predare-învăţare, la care s-ar putea adăuga – potrivit unor pedagogi – mijloacele de învăţământ şi timpul şcolar.
 In această perioadă evaluarea obiectiva este cu siguranţă o provocare pentru toţi profesorii. La matematică este cu atât mai dificilă cu cât scrierea presupune folosirea unor semne şi simboluri specifice. Există diferite programe si aplicaţii care sunt folositoare (Latex, Mathtype, equatIO, etc). Testele pot fi concepute în Google Forms sau LiveWorksSheets, acesta din urma având mai multe posibilităţi pentru răspunsuri ( răspuns direct, răspunsuri multiple, asocieri, etc ). Totuşi, dacă se optează pentru evaluarea prin teste online, există teste accesibile cadrelor didactice pe diferite platforme ( didactic.ro, invatamate.ro, etc) .
 Trebuie însă ca această evaluare să fie foarte atent proiectată. Există riscul ca elevul să se “inspire” din diferite surse, fără ca profesorul să poată monitoriza situaţia. În cazul unui răspuns oral, ochii trebuie să fie permanent la camera. În cazul unui răspuns scris, cel mai des sunt folosite întrebările cu răspuns multiplu, dar în această situaţie profesorul nu poate şti exact unde sunt greşelile şi lipsurile copilului. Ideal ar fi ca profesorul să poată vedea pagina pe care scrie elevul, dar sunt situaţii in care acest lucru nu este posibil din cauza lipsei de tehnologie.
 Există totuşi şi o parte pozitivă. Tot mai multe şcoli implementează catalogul online, se folosesc manualele electronice, tot mai mulţi părinţi sunt implicaţi în procesul instructiv-educativ, tot mai mulţi copii îşi dau seama ca internetul nu e doar pentru jocuri. Rolul cadrului didactic este acela de a manageria cu succes situaţiile apărute şi persoanele implicate pentru a fi de folos elevului.
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *