EVALUAREA ONLINE METODE, TEHNICI ȘI STRATEGII APLICATE PENTRU REALIZAREA EVALUĂRII –

RODEAN LIANA MARIA G.P.P. ,,DUMBRAVA MINUNATĂ,, ALBA IULIA, GRUPA MARE

„Omul se descoperă pe el însuşi când se măsoară cu obstacolul.” (Antoine de Saint-Exupéry)
 
 În contextul pandemiei actuale, învățarea se realizează în mediul online, ceea ce a fost și este o provocare atât pentru cadrele didactice, cât și pentru copii și părinți. Din mers, am învățat să utilizez mijloacele moderne de predare, încercând să planific și să organzez activități cât mai interesante pentru copii, dar care să fie totodată și facil de realizat.
 În activitatea din grădiniţă, actul de evaluare are drept scop măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor dobândite de copii în cadrul actului educaţional. În acelaşi timp, evaluarea urmăreşte şi aspectele formative ale muncii educatoarei, concretizată în modalităţile de abordare a conţinuturilor şi a modalităţilor de transmitere ale acestora.
 Evaluarea este o dimensiune fundamentală a procesului de învățământ, ea determinând valoarea rezultatelor și progreselor învățării. A evalua înseamnă a determina măsura în care obiectivele propuse au fost atinse, precum și eficiența metodelor de predare-învățare utilizate. În mediul online, pentru a facilita evaluare la preșcolari, am considerat oportună utilizarea unui instrument web prin care am creat conținuturi educaționale interactive, anume platforma „VideoAnt”. Am ales diverse cântece, povești, legende ale naturii pe care copiii le-au vizionat, iar pe parcus aveau de răspuns la întrebări specifice. Prin acest instrument modern utilizat pentru activitatea online am primit un feed-back foarte bun din partea preșcolarilor care m-a ajutat să observ nivelul copiilor și rezultatele ,,grădiniței de acasă,,.
 Un alt instrument web pe care l-an utilizat cu plăcere a fost ,,Worldwall net,, cu ajutorul căriua am conceput un joc pentru Domeniul Limbă și Comunicare intitulat ,,În lumea poveștilor,,. Jocul a fost conceput sub formă de chestionar, copiii observau personaje din povești și alegeau răspunsul corect din 3 variante de răspuns.
 Instrumentul online ,,Quizz,, mi-a oferit posibilitatea desfășurării unei activități de evaluare atractivă și distractivă pentru copii, iar faptul că am obținut statistici, progresul copiilor, precm şi rapoarte detaliate despre răspunsuri, timp etc. m-au ajutat în interpretarea rezultatelor evaluării.
 Deși comunicarea față-în-față nu este posibilă, am încercat să păstrez legătura cu copiii, să vorbim, să ne vedem online, nu doar să trimit sarcini de lucru. În acest sens, am organizat întâlniri pe platforma GoogleMeet cu preșcolarii (și cu părinții J) în cadrul cărora am prezentat diverse sarcini didactice pe care copiii să le desfășoare sincron, apoi fiecare își prezenta rezultatul obținut. Trebuie menționat faptul că am întâmpinat și dificultăți, deoarece unii copii nu au avut răbdare să aștepte în fața instrumentului modern (telefon, laptop, tabletă) și uneori părăseau activitatea.
Fiind la nivelul preșcolar, am încercat să captivez copiii însă, nu am încercat să dezvolt plăcerea copilului pentru tehnologie, lăsându-i posibilitatea să desfășoare activitățile propuse atunci când are disponibilitate.
În urma evaluării online, am constatat faptul că învățarea la distanță este mai mult decât o provocare obișnuită, pentru mine platformele și soft-urile educaționale utilizate și-au dovedit utilitatea în captarea preșcolarilor, însă învățarea online nu poate substitui învățarea tradițională de tip față în față.
 
BIBLIOGRAFIE:

 Ionescu, Mihaela (coord.), (2010) – Repere fundamentale în învățarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani, București, ed. Vanemonde
 https://ant.umn.edu/
Diverse platforme și instrumente web

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *