(RE) ADAPTAREA PROCESULUI DE EVALUARE

ROSU LUCIA CERASELA

 Proiectarea didactică este un proces deliberativ, la nivel macro sau micro, de fixare mentală a paşilor ce vor fi parcurşi în realizarea instrucţiei şi educaţiei. Acțiunile de bază ale profesorului trebuie să vizeze: documentarea, anticiparea și prefigurarea demersului, creșterea gradului de traductibilitate a informațiilor și transferul lor în activități concrete, practice.
 Intrebarea frecventă a vizat gradul de înțelegere în ceea ce privește: nivelul elevilor (mai ales în clasa a V-a) și adaptarea planificării la ritmul lor de lucru, gradul de accesibilizare a conținuturilor pentru a nu fi prea ușor/greu, atingerea finalităților cu cât mai mulți dintre ei, la un nivel cât mai ridicat. Iar EVALUAREA este proba de foc a verificării finalităților atinse în procesul derulat.
 Tradițional, evaluarea era un punct ochit, punct lovit: test, bine structurat, profesor vigilent, eventual subiecte pe numere și cu o recapitulare temeinică realizată anterior.
 ASTĂZI, în contextul pandemic, lucrurile stau diferit. Teoria este variată, literatura de specialitate extinsă, dar practică destul de limitativă dacă avem în vedere resursele tehnice limitate, cursurile de perfecționare teoretice și puțina experiență a cadrelor didactice cu aceste instrumente online.
 În cele ce urmează, voi expune 3 instrumente de evaluare utilizate în contextul orei de limba și literatura română, toate realizate pe platforma de lucru a școlii..
 1. Google Classroom – platforma folosită de toată școala unde predau are instrumente diferite si ofertante pentru realizarea procesului de evaluare. Pot posta diferite materiale după care pot adăuga teme, chestionare și subiecte de discuție. Reamintesc faptul că aceste teme și întrebări nu se fac simplu și nici ușor, iar elevii au tendința de a face lucrurile simple prin copierea temelor de la unii la alții.
 In imagini veti putea vedea câteva secvențe de evaluare deja aplicate:

1.1. Concurs literar, lansat într-un curs creat special pentru proiecte și concursuri literare. prezentarea lucrărilor se va realiza într-o întâlnire-webinar, unde elevii își vor prezenta creațiile și vor fi jurizați de către prof. de lb. română. Astfel se va evalua creativitatea și redactarea unui text, corectitudinea și expresivitatea limbajului, iar prin prezentarea orală se va puncta și comunicarea orală, lectura fluentă și expresivă, gestionarea mesajului paraverbal și nonverbal.
1.2. Exercițiu evaluativ, individual de 5 minute, având drept temă competențele de scriere corectă, punctuație și ortografie. La începutul orei, elevii au primit o fotografie cu 3 întrebări grilă, am pus termen de răspuns iar elevii au completat variantele considerate corecte. Profesorul a notat răspunsurile elevilor

1.3. Proiecte culturale-interculturale realizate de către elevi, ca mijloc alternativ de evaluare, după ce am parcurs prima unitate de învățare. La clasa a VI-a, de exemplu, au avut de realizat un proiect, dar pentru a face alegerea mai interesantă, legenda trebuia sa provină din țara care începe cu aceeași inițială ca și numele lor: Alexia-Albania. După ce au realizat proiectele, am avut o ora online în care elevii au prezentat materialele (PPT sau letric-fotografiate) și le-au postat pe platformă. Au fost notați: 80 de puncte conținutul proiectului, 20 de puncte prezentarea orală.

 Pentru stimularea elevilor, folosesc și un cont pe kidibot.ro, unde elevii de la Școala Gimnazială Nicu Enea Bacău lucrează teste sub formă de bătălii, primesc medalii si concurează cu alti elevi din județ/țară.
 Având în vedere competențele-cheie, specifice disciplinei limba și literatura română (comunicarea în limba maternă, sensibilizare şi exprimare culturală), am urmărit întotdeauna o sensibilizare a elevilor, producerea unui ecou care să favorizeze transferul de conținuturi, dorința de a exersa, de a progresa, am urmărit dezvoltarea componentei culturale și artistice. Pe măsura evoluției tehnologiei, pentru mine a fost o provocare acceptată introducerea noilor tehnologii în demersul didactic.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *