DESPRE EVALUAREA ÎN TIMP DE PANDEMIE

RUSU IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11, BUZĂU

Adaptarea rapidă la schimbările sociale uneori bruşte care survin în societate/comunitate este cea care a determinat comunitatea didactică să identifice modalități de evaluare corelate cu condițiile pandemice actuale. Evaluarea contează. Ceea ce alegem să evaluăm determină în mod inevitabil ceea ce este învățat. Întrebarea pe care trebuie să și-o pună fiecare sistem educațional este: ,,Chiar evaluăm ceea ce vrem ca elevii să știe când termină școala?” Regretatul Sir Ken Robinson vorbea despre modul în care școala ucide creativitatea. Dar, oare, noi, cei care avem în palmă sufletul copiilor nostri, nu putem schimba acest lucru? Dacă vrem ca elevii noștri să plece din școală pregătiți pentru perioada de vârstă adultă, trebuie să ne asiguram ca au experimentat și și-au însușit abilitățile așteptate de lumea reală.
Competențele elevilor și continuțurile achizitionate în perioada de învățare online trebuie evaluate cu foarte mare atenție. Sarcinile activităților didactice ale profesorului constau în formarea la elevi a unui sistem de competențe specifice, asociate unor conținuturi care să aibă elemente de certă atractivitate pentru aceștia și în care să poată identifica o valență pragmatică pentru traseul lor educațional și social.
În politica şcolară actuală şi de perspectivă, în raport cu idealul educaţional, scopurile generale ale educaţiei vizează, sub aspect formal, dezvoltarea potenţialului nativ din punct de vedere intelectual, tehnic, profesional, moral, estetic şi fizic, iar sub aspect informal asimilarea valorilor culturale acumulate de omenire.
 Printre metodele didactice de evaluare :
-tehnica de organizare grafică a informaţiilor , care poate fi utilizată de către elevi încă din primele clase, pornind de la forme simple spre cele mai complexe. Modelele grafice înlocuiesc datele numerice prin figuri geometrice cu dimensiuni comparative cu datele şi fenomenele ce trebuie prezentate. Având în vedere că accesul la informații din toată lumea este facil, profesorul poate trasa sarcini de lucru, pe baza acestei tehnici, cum ar fi: diagrame de comparații, tabele incomplete, copacul ideilor, ciorchinele etc.
– proiectele pe teme de studiu care implică utilizarea cât mai multor surse de informare. S-a observant că atunci când elevii proiectează, plănuiesc, efectuează și prezintă în mod public un proiect de valoare reală (pentru ei înșiși, pentru școală), acest lucru are un efect de transformare asupra percepției despre ei, despre relația lor cu învățarea, și sentimentul de apartenență la locul și lumea din jurul lor. Prin utilizarea proiectelor se dezvoltă aptitudini diverse, care pot fi utilizate în viitor.
Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *