UTILIZAREA INSTRUMENTELOR ȘI PLATFORMELOR ONLINE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE

ȘCOALA GIMNAZIALA DESA PROF. INV. PRIMAR LEOVEANU TANIA

Într-o societate a cărei evoluție, în special tehnologică, cunoaște o accelerare puternică, utilizarea calculatorului în procesul de învățământ devine din ce în ce mai mai mult o necesitate. Utilizarea instrumentelor IT și a mediilor electronice promovate de TIC pot duce la o îmbunătățire complexă a procesului de învățare.
Avantaje ale utilizării platformelor și instrumentelor online sunt:

Stocarea într-o bază de date online a materialelor didactice, elaborate atât de către profesor cât și de către elevi;
Acces liber, în orice moment, de la orice fel de dispozitiv cu un browser, inclusiv PC-uri, laptop-uri, tablete și smartphone-uri;
Utilizarea platformelor și instrumentelor online încurajează crearea unui climat de învățare plăcut și relaxant;
Majoritatea platformelor permit stocarea rezultatelor, iar unele platforme elaborează rapoarte statistice complexe privind rezultatele evaluate;
Feed-back pentru elev și profesor;
Interactivitate;
Autoevaluare;
Elevii pot relua o activitate în caz de eșec, nefiind frustrat;
Elevii lucrează în ritm propriu, nefiind perturbat de activitatea celorlalți din jur;
Stimulează creativitatea;
Majoritatea platformelor și a instrumentelor online propun un șir de prototipe de teste, prezentări, colaje, etc., care pot fi modificate și adaptate la subiectul studiat și la vârsta elevilor

În cadrul activității educaționale evaluarea este un proces care se realizează continuu și prin intermediul căruia se determină dacă au fost sau nu atinse obiectivele preconizate pentru etapa respectivă, dacă rezultatul este un succes sau un insucces.
Putem constata că platformele și instrumentele online au un impact mai benefic în cadrul evaluărilor inițiale și evaluărilor formative, astfel putem verifica dacă au fost atinse obiectivele preconizate, primim un feed-back permanent și putem stabili, dacă este necesar, anumite modalități corective și ameliorative. În cadrul evaluărilor sumative putem apela la unele platforme sau instrumente online doar în cazul când suntem siguri că toți elevii (100%) au acces la testul propus. Unele platforme ne permit printarea testului și atunci putem evalua în mod tradițional.
În concluzie putem menționa că în dependență de vârsta elevului platformele și instrumentele online sunt înțelese și utilizate diferit în procesul de predare-învățareevaluare. Rolul cadrului didactic este de utiliza metode de predare axate pe tehnologii online, de a explica și a învăța elevul cum se lucrează cu un anumit instrument sau o anumită platformă online. O activitate didactică are caracter captivant, dacă ea conține elemente neobișnuite, neașteptate, comice, surprinzătoare, care trezesc interesul elevilor, contribuie la crearea unei atmosfere emoționale pozitive de învățare cît și de evaluare. Platformele educaționale ne permit să elaborăm materiale didactice cu caracter captivant pentru elevi, deci nu ne rămâne decât să le utilizăm.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *