ÎNVAȚAMANTUL ONLINE - METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”, ARAD PROF. GEORGESCU MARILENA-CAMELIA

 MOTTO: Scopul educatiei este transferul de flacara. – Vasile Ghica
 
 Evaluarea reprezintă totalitatea activităților prin care se colectează, organizează și interpretează datele obținute în urma aplicării unor tehnici, metode și intrumente de măsurare elaborate în conformitate cu obiectivele și tipul evaluării în funcție de conținutul și grupul de lucru vizat, în scopul emiterii unor judecăți de valoare pe care se bazează o animită decizie în plan educațional. Este actul didactic complex integrat întregului proces de învățământ și care asigură evidențierea atât a cantității cunoștințelor dobândite, cât și a calității lor, care privește evaluarea (nivelul, performanțele și eficiența) acestora la un moment dat.
 Rezultatele evaluarii inițiale vor constitui puncte de plecare cu scopul de a obține ținte de învățare particularizate, personalizate, realizate prin intermediul conținuturilor, metodelor de predare-învățare, mijloacelor didactice, etc.
 Instrumentele de evaluare online pun la dispoziția cadrelor didactice o gamă largă de posibilități de evaluare. Acestea trebuie să fie corecte. De aceea, este necesar să folosim metodele și tehnicile de evaluare potrivite activităților didactice desfășurate în mediul online. Evaluarea trebuie să fie completă, continuă și corectă, pentru că rezultatele evaluării sunt folosite ulterior pentru beneficii specifice sistemului: burse, cămine, tabere, premii și altele, iar pentru a fi corectă, toți participanții la procesul educațional trebuie să fie conștienți de acele lucruri.
 Pentru probele orale, se poate utiliza fără nicio problemă comunicarea video-audio sau pur și simplu camerele web în grupurile Skype sau Zoom, în care elevul evaluat poate expune oral lecția. O platformă care poate fi folosită în acest sens este Microsoft Teams. În ceea ce privește probele practice, acestea au aplicabilitate doar în anumite situații.
 De asemenea, pentru referate și proiecte se pot utiliza instrumente de management al conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Se mai poate folosi clasicul email pentru transmiterea spre evaluare a acestora. În cazul unor proiecte aplicate, cum ar fi modelele, schițele etc., elevul poate filma prezentarea acestora și o poate posta online.
 Portofoliul, o metodă de evaluare complexă, integratoare, care oferă o imagine clară nu numai asupra activităților dintr-un semestru sau dintr-un an școlar, dar și asupra evoluției unui elev de-a lungul timpului este folosită din ce în ce mai des de cadrele didactice. Temele elevilor, notițele, referatele lor pot fi verificate chiar și în mediul online, dacă profesorii creează foldere, iar copiii vor posta acolo rezultatele muncii lor.
 O metodă de evaluare deosebit de importantă este autoevaluarea: profesorul va încuraja elevul să își realizeze propria evaluare, rolul formativ al evaluării fiind atins în acst mod. Și în mediul online, elevul trebuie să fie stimulat în cadrul grupului, să fie încurajat să își răspundă la întrebările legate de modul de rezolvare al unei sarcini de lucru, iar la final să completeze un chestionar de evaluare pe care să îl trimită ulterior, pe mail, cadrului didactic.
 Prin toate aceste metode și procedee pe care cadrul didactic le folosește în cadrul evaluării, le oferă elevilor posibilitatea de a-și demonstra nivelul de stăpânire a cunoștințelor, de formare a diferitelor capacități testate prin utilizarea unei game largi de instrumente, adecvate scopului urmărit. Chiar dacă aplicațiile folosite în evaluarea online sunt foarte performante, ele nu pot îndeplini acțiunile complexe ale feedbackului învățării pe care cadrul didactic le inițiază.
 

Constantin Cucoș- Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura Polirom, 2009.
Constantin Cucoș- Pedagogie, Editura Polirom, 2004.
Ioan Bontaș- Tratat de pedagogie, Editura All, București, 2008.
Mihai Tănase- Evaluarea-componentă esențială a procesului instructiv-educativ, Brașov, 2011.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *